Fr vänster: Johan Lundin, Fredrik Svensson, Emelie Löfman, Märet Engström, Jacob Twedmark, Stina Sjölin, Ann Svalling, Tord Larsson-Steen och Malin Fransén-Kronberg.

Styrelsen består av en ordförande samt sex ledamöter från intressentföretagen i Compare samt tre adjungerade ledamöter från Region Värmland, Karlstads kommun och Karlstads universitet. Följande personer valdes in i styrelsen för kommande verksamhetsår:

Fredrik Svensson, Redpill Linpro, Ordförande
Ann Svalling, Soleil, Ledamot
Malin Fransén-Kronberg, Telia Company, Ledamot (ny)
Tord Larsson-Steen, Learningwell, Ledamot  (ny)
Jacob Twedmark, Motillo, Ledamot (ny)
Emelie Löfman, Devarion, Ledamot
Johan Lundin, Altran, Ledamot
Märet Engström, Karlstads kommun, Adjungerad ledamot
Anna Brunström, Karlstads universitet, Adjungerad ledamot
Stina Sjölin, Region Värmland, Adjungerad ledamot (ny)

– Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med gamla och nya styrelseledamöter för att möta samhällets och företagens utmaningar inom digitalisering. Den pågående Coronakrisen har skapat ytterligare bevis på att det är viktigt att bygga samhälleliga strukturer där företag, offentlig sektor, andra organisationer och individer kan samverka. Krisen har också pekat på vikten av att arbeta digitalt och att snabbt dela relevant information med berörda aktörer. Jag tror att vi i krisens spår kommer att se ett ännu större behov av samverkan mellan olika aktörer, där digitaliseringen är en oerhört viktig del. I detta sammanhang kommer Compare att kunna spela en stor roll i att hjälpa olika aktörer att komma samman, samarbeta och att skapa digital innovation, Fredrik Svensson, Redpill Linpro, ordförande i Compares styrelse.

Under hösten kommer du att få lära känna dem lite närmare då var och en kommer att presenteras i Compares digitala kanaler.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se