Från vänster: Sofia Tönnberg, Sogeti, ny ordförande, Anders Eriksson, Avient, ledamot, Conny Rexed, Stamford, ledamot, Emelie Löfman, Autotech, ny ledamot, Johan Lundin, Altran, ny edamot, Leif Alama, CGI, ledamot. Ej med på bild: Linda Jonsson, Advant, ledamot och Anna Brunström, Karlstads universitet, adjungerad ledamot.

 

Stiftelsen Compare Karlstad har fått en ny styrelse i och med årsstämman den 2 juni. Sofia Tönnberg, Sogeti, tar över ordförandeposten efter Mats Skoting, Tieto, som är en av grundarna till Compare och som suttit i styrelsen sedan starten år 2000.

– Det har hänt massor under de år som Compare funnits. Under de senaste åren har vi arbetat med att förnya Compares strategi. Nu gäller det att fullt ut implementera den och jag har fullt förtroende för att den nya styrelsen och personal i Compare kommer att ta verksamheten till nästa nivå, säger Mats Skoting, avgående ordförande.

Förutom att vi tackar Mats för hans 17 år i styrelsen, tackar vi även Anne-Charlotte Sverkström, från Effect Management, för hennes insatser under många år i Compare styrelse. Anne-Charlotte kommer däremot att ingå i den nya valberedningen istället för CG Larsson som avgår, tillsammans med Staffan Barrefors som blir kvar.

”Compare spelar en central roll för samarbete”
Styrelsen består av en ordförande samt sex ledamöter från intressentföretagen i Compare. Och en adjungerad ledamot från Karlstads universitet. Conny Rexed, Stamford, Linda Jonsson,
Advant, Anders Eriksson, Avient och Leif Alama, CGI, stannar kvar i styrelsen ytterligare ett år. Anna Brunström, Karlstads universitet, sitter kvar som adjungerad ledamot. Vi välkomnar särskilt våra nya styrelseledamöter Emelie Löfman, Autotech och Johan Lundin, Altran. 

– Vi inom ICT-företagen i Värmland har ett gemensamt ansvar att se till att Värmland står sig konkurrensmässigt både nationellt och internationellt. Compares intessentföretag ska kunna erbjuda kvalificerade arbetstillfällen, där våra anställda kan utvecklas vidare i sin yrkesroll och kompetensmässigt hålla högsta klass. Tillsammans kan vi göra Värmland till en attraktiv Region. För det krävs samarbete på alla plan och där spelar Compare en central roll även i framtiden, säger Sofia Tönnberg, tillträdande ordförande.