En rapport från fackförbundet Unionen visar att en stor del av deras medlemmar kommer att påverkas av teknikskiftet inom branscherna it, kommunikation, handel, kunskapsintensiva tjänster och tillverkningsindustri. Tuffast kommer omställningen att bli för kvinnor, där nästan 12 procent av arbetsuppgifterna förväntas automatiseras kommande fem år.  

Samtidigt är behovet av arbetskraft inom den digitala sektorn enormt. Enligt en rapport från IT- & Telekomföretagen behövs 70 000 nya anställda bara fram till 2022, behovet skär genom alla branscher. 

Bland Compares medlemsföretag är frågan om kompetenstillgång topprioriterad. Compare förbereder därför tre nya satsningar för att bidra till en digital omställning, som gynnar både den enskilde medarbetaren och näringslivet.  

100 personer omfattas i kompetenslyft

”Den digitala förflyttningen” är en ansökan till Europeiska socialfonden och syftar till att höja den digitala kompetensen hos redan sysselsatta. Satsningen riktar sig mot alla branscher och företag i Värmland. De fyra kompetensområden som pekats ut på förhand är programmering, digitala medier, AI och dataanalys samt innovationsledning.  

– Den omställning vi ser ett behov av bygger på ett livslångt lärande. Det stärker både den enskildes ställning hos sin nuvarande arbetsgivare och gör det även lättare om man vill gå vidare i yrkeslivet, säger Mikael Holmgren, ansvarig för kompetens- och medlemsfrågor på Compare. 

Målsättningen är att 100 personer ska omfattas av de kompetenshöjande insatserna, där kvinnor är en prioriterad målgrupp. 

– Kvinnor är i minoritet inom yrken som kräver digital och teknisk kunskapoch kvinnors jobb kommer i större utsträckning än mäns att försvinna med en ökad digitalisering och automatisering. Om vi ska klara kompetensbristen inom det digitala räcker det inte att vi rekryterar från halva befolkningen, säger Josephine Schapiro, processledare på Compare.  

Ytterligare en föreslagen satsning ”Attraktionskraft Värmland” är inriktad på att öka jämställdheten inom teknikbranschen och drivs av Region Värmland, där Compare är en samverkanspart. Projektet bygger vidare på satsningen Genius in ICT, med fokus på att öka jämställdheten och mångfalden i den digitala sektorn 

Event för digital hållbarhet

Den tredje av Compares föreslagna satsningar svarar upp mot Region Värmlands utlysning ”Hållbara Värmland”. Den ska bygga ett årligt återkommande event med fokus på digital hållbarhet. Eventet ska bidra till att skapa ett nätverk för kunskapsutbyte och inspirera till en hållbar teknisk utveckling. Målgruppen är kluster- och företagsorganisationernas medlemmar – vilka tillsammans är drygt 400 företag. 

– Coronapandemin har visat hur otroligt viktigt digitala verktyg är för att samhället ska fungera även under en kris. Om vi kan bidra till att digitaliseringen kan skapa förutsättningar för företag, och dess produkter och tjänster, att utvecklas i en hållbar riktning, så skulle det stärka samhället men också företagens framtida överlevnad. Här har var och en ett ansvar, säger Josephine Schapiro. 

 

De tre projektansökningarna: 

  • Den digitala förflyttningen
    Samverkansparter: Compare, Karlstads universitet Uppdrags AB, Unionen Värmland, Karlstad Innovation Park, Region Värmland, TRR, Karlstad kommun, Paper Province, IUC Stål och Verkstad, Almi företagspartner Värmland, Visit Värmland
  • Hållbar regional samverkan
    Samverkansparter: Compare, Visit Värmland, Glava Energy Center, Paper Province, LIFE Foundation
  • Attraktionskraft Värmland
    Samverkansparter: Compare, IUC Stål och Verkstad, Paper Province 

 

 

Mikael Holmgren

Processledare Industri & Kompetens

+46 (0)70 354 76 61
mikael.holmgren@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!