Jeanette Köster är väl insatt i DigitalWell då hon var ansvarig för förstudien som genomfördes under 2017 och hon har dessutom haft en aktiv del i att starta upp projektet och introducera våra nya medarbetare. Jeanette är också processledare för att driva regionens vinnväxtansökan avseende digitala välfärdstjänster.

– Ett projektledarbyte innebär alltid utmaningar men jag har stort förtroende för att projektet kommer att utvecklas på ett bra sätt, säger Magnus Bårdén, VD för Compare.

Anki kommer att arbeta kvar i projektet fram till 25 maj och på bästa sätt stödja Jeanette och övriga medarbetare.

Compare önskar Anki lycka till med sina nya utmaningar!

Compare 2018-05-04

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se