TUK Förlag har utkommit med en ny bok: ”Projektorganisationens Dödssynder – om projektledarens arbetssituation” som skrivits av Niklas Erhardsson och Per Lindell.

Att vara projektledare är både utmanande och eftertraktat på dagens arbetsmarknad. Samtidigt står projektledaren ensam när det blåser. När kritik kommer utifrån duckar alla inblandade parter och det ställs väldigt höga, och många gånger även diffusa, krav på projektledaren. Projektledarrollen faller ofta offer för organisationens strävan efter kortsiktig vinst och ständiga effektivitetskrav.

Niklas Erhardsson och Per Lindell undersöker i denna bok vilka dödssynder som företag begår för att åstadkomma orimliga resultat av människor. Som tur är tar författarna problemet ett steg längre och visar på hur företag kan agera för att långsiktigt bibehålla framgångsrika och välmående projektledare.

Författarna Niklas och Per arbetar med arbetsmiljöfrågor – Niklas inom offentlig verksamhet och Per inom Saab-koncernen. Deras undersökning om projektledares arbetssituation började som en uppsats under tiden de studerade Projektledning vid Karlstads universitet.

”I jämförelse mellan chefer och projektledare saknar ofta projektledare stöd från organisationen. Rutiner som ledningsgruppsmöten saknas ofta för det ledningsskikt som projektledare tillhör och det vill författarna förändra med de konkreta tips och åtgärder de förmedlar i sin bok”, säger Tomas Gustavsson, VD för TUK Förlag. ”Vi fortsätter att ge ut praktisk ledarskapslitteratur och det känns väldigt roligt att vi kan lyfta fram skickliga författare med anknytning till Värmland”.

Boken kan köpas av bokhandlare, beställas av TUK Förlag AB (forlag.tuk.se) eller via internetboklådor (Adlibris och Bokus).

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss