Kaluna Nordic AS – ett snabbväxande norskt konsultföretag med verksamheter i flera länder – satsar nu på den svenska marknaden. Och det nybildade svenska bolaget – Kaluna Sverige AB – väljer att etablera sitt huvudkontor i Karlstad.


Terje Nakstad (Kaluna Nordic AS) och Göran Österman (Compare/Business Värmland)

”Vi ser Karlstad och den breda teknikkompetensen i Värmland som en bra bas för oss att expandera våra affärer i Sverige”, säger Terje Nakstad – partner och delägare i Kaluna Nordic AS.

Nyheten presenterades i samband med att Kaluna samlar sina konsulter och partners till internationell konferens i Karlstad under två dagar (26-27 september) för att träffa varandra och representanter för det regionala näringslivet. Tidigare konferenser har hållits i Trondheim, Düsseldorf och Århus.

Rekryterar seniora konsulter

Kaluna Nordic har sedan 2009 en samarbetspartner i Stockholm. Nu görs en större satsning i Sverige med eget bolag och etablering av kontor i Karlstad i början av nästa år (2014). Målsättningen är att då ha rekryterat 5-6 seniora konsulter med erfarenhet av operativ affärs- och verksamhetsutveckling i både svenska och norska företag och organisationer.

”Vi har genom Compare och Business Värmland-projektet fått god hjälp att hitta affärer och partners i Värmland och vi har genom CTF (Centrum för tjänsteforskning) vid Karlstads universitet fått värdefulla kontakter med forskningen – det har bidragit starkt till att vi väljer att etablera oss i Karlstad”, fortsätter Terje Nakstad.

”Vi träffades första gången på ett svensk-norskt affärsmöte som hölls i Oslo för ett och ett halvt år sedan – sedan dess har vårt samarbete breddats och fördjupats”, säger Göran Österman – verkställande tjänsteman på IT-stiftelsen Compare Karlstad och projektledare i Region Värmlands projekt Business Värmland som syftar till att öka affärssamarbetet mellan Värmland och Oslo-regionen.

Dörröppnare för varandra

”Kaluna har med sina seniora konsulter – som tidigare haft ledande befattningar i det norska näringslivet – kontakter och nätverk som är värdefulla för oss och våra företag”, förklarar Göran Österman: ”Flera svensk-norska affärer, samarbeten och etableringar är på gång – tack vare detta samarbete”.

”På motsvarande sätt har vi stor nytta av Compare och Business Värmland som dörröppnare till det värmländska näringslivet”, säger Terje Nakstad: ”Vi vet vad den norska marknaden behöver och vi vet vad de värmländska företagen kan erbjuda – därför ser vi många stora och intressanta affärsmöjligheter”.

Terje Nakstad vill gärna se Värmland som en del i en gemensam teknik- och kompetenshub i expansiva Oslofjords-regionen: ”Värmland har den teknikkompetens som behövs i den norska olje- och gasindustrin – och det geografiska läget och kulturella klimatet gör det fullt möjligt att förlägga uppdraget i Värmland”.

Affärsmässiga brobyggare

Kaluna Nordic AS är ett företag med erfarna konsulter som har ett mycket brett kontaktnät i både privata näringslivet och offentlig verksamhet i Norge. Som konsulter arbetar de på alla nivåer i verksamheterna – från att ge beslutstöd i styrelsen till att lösa bemanning med rätt kompetens. Kaluna Nordic har kontor i Oslo, Trondheim, Volda, Århus, Reykjavik, Düsseldorf, Stockholm – och från nästa år även i Karlstad.

”Vi ser mycket stora affärsmöjligheter för svenska företag på den norska marknaden och för norska på den svenska marknaden – och som operativa brobyggare och kompetensmäklare  i dessa samarbeten satsar vi därför på etableringen i Karlstad”, säger Terje Nakstad och berättar att Kaluna arbetar enligt mottot Bridging Gaps: ”I det här fallet vill vi gärna se oss som den affärsmässiga brobryggare mellan Oslo och Karlstad”.