Prevas får ännu en kund inom vatten och avlopp i Norge. Uppdraget är att leverera ett hållbart webbaserat underhållssystem.

Glitrevannverket IKS är ett bolag som ägs av kommunerna Lier, Røyken, Drammen och Nedre Eiker i Norge. Glitrevannverket äger och driver fyra vattenbehandlingsanläggningar som levererar vatten till ca 145 000 människor i de fyra ägar-kommunerna samt i Sande och Frogn kommun. Vattentäkterna är sjöarna Glitre, Røysjø och Holsfjorden.

Glitrevannverkets främsta syfte är att förse sina ägarkommuner med bra och säkert vatten i tillräcklig mängd genom miljöfokuserad, kompetent och systematisk förvaltning av vattentäkter och vattenförsörjningssystem.

Som ett led i detta arbete inför nu Glitrevannverket underhålls-systemet Infor EAM från Prevas för att underhålla och ta hand om anläggningar och utrustning. Implementeringen startar i september och systemet kommer att integreras både med deras befintliga driftkontrollsystem och med det geografiska informationssystemet för bästa möjliga funktionalitet. Användarna kommer att kunna använda systemet från både mobiltelefon och surfplatta för största möjliga flexibilitet.

– Vi förvaltar infrastruktur med stora anskaffnings-värden. Anläggningar och komponenter åldras gradvis och vi vill systematisera och prioritera vårt drifts- och underhållsarbete. Vi har behov av ett modernt och funktionellt underhållssystem som stöd för den här satsningen. Prevas övertygade oss under anbudsförfarandet att de både förstår våra behov och att Infor EAM har den rätta funktionaliteten för att tillgodose de behoven. Dessutom har de många goda referenser inom vatten och avlopp, och vi ser fram emot att använda det för ömsesidigt utbyte av erfarenheter, säger Arild Eek, verksamhetschef på Glitrevannverket.

Infor EAM från Infor är en vidareutveckling av systemet Datastream 7i och är ett av världens mest använda service- och underhållssystem. Systemet har ca 15 000 kunder inom offentlig och privat sektor över hela världen och levereras på den nordiska marknaden av Prevas.

– Med Infor EAM har vi nått en stark position inom vatten och avlopp i Norge. Vi har samarbetat med aktörer som ligger i framkant inom området och vi erbjuder funktionalitet som är väl anpassad till de behov man möter i verksamheten. Vi vill gärna vara med och möjliggöra ökat erfarenhetsutbyte mellan våra kunder och har också detta som tema på vårt nästa användarmöte som äger rum i Oslo 26 till 27 oktober där ett stort antal kunder kommer att delta, så det känns extra bra att kunna få input från Glitrevannverket, säger Einar Alexander Andersen, försäljningschef på Prevas.

För mer information och uppföljning 

Einar Alexander Andersen, Sales Manager, Prevas AS
E-post: einar.alexander.andersen@prevas.no, Mobil: +47 41 53 73 13

Morten Langbo, Sales Executive, Prevas AS
E-post: morten.langbo@prevas.no, Mobil: +47 92 26 72 80

Om Prevas
Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

Prevas
Regementsgatan 21B
65119, Karlstad

+46 (0)54 14 74 00

anna.nordenfelt@prevas.se

http://www.prevas.se/