”Vår stora utmaning är att skapa en organisation med resurser och spetskompetens som kan bygga och leverera samtidigt”, konstaterar Peter Furster.  Han är sedan årsskiftet ansvarig för Nordic MedTest som nu tar form som ett öppet och leverantörsoberoende kompetenscenter för test av vård-IT – och detta betydligt snabbare än planerat.

”Att bygga och levererar samtidigt ger oss en god möjlighet att skapa något helt nytt och att göra rätt redan från början”, fortsätter Peter Furster (bilden): ”Å andra sidan finns det många skeptiker som betraktar det hela som ett omöjligt uppdrag – att få så många olika särintressen att samverka kring ett oberoende kompetenscenter för en så komplex värld som vård-IT”.

”Vi kommer att lyckas”

Peter Furster är helt övertygad om att Nordic MedTest kommer att lyckas: ”Vi har redan visat att vi kan genomföra ’omöjliga’ tester av nationella tjänster och vi har redan visat att konkurrerande leverantörer kan samverka – därför kan vi hävda att Nordic MedTest är både möjligt och nödvändigt för vården. Med de specialister som vi lyckats knyta till projektet är vi rustade och redo att möta både väntade och oväntade utmaningar”.

Peter Furster är projektledare för Nordic MedTest sedan årsskiftet då han tog över efter Göran Karlström som kvarstår i projektet som ”ambassadör” och medicinskt sakkunnig.

Nordic MedTest startades 1 oktober 2012 som ett treårigt samverkansprojekt mellan Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet med nationellt stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Då var målet att komma igång med testleveranser till slutet av 2015. Men redan nu är de första testuppdragen genomförda och levererade – bland annat för Intygstjänsten som är ett av flera initiativ för nationella tjänster inom e-hälsa >>

Rätt kompetensblandning – det viktigaste

”Att ett utvecklingsprojekt av den här typen kommit så här långt på så kort tid är unikt”, konstaterar han: ”Det visar att behovet av och därmed intresset för test och kvalitetssäkring av vård-IT är stort – till och med mycket större än projektet räknat med”.

För Nordic MedTest handlar det nu om att bygga upp en verksamhet med rätt kompetens- och resursblandning – dels med egen personal; dels utifrån behov i varje enskilt fall komplettera med verksamhetskunnande (hälso- och sjukvårdspersonal) och extern IT-specialistkompetens (i många fall experter från olika och konkurrerande IT-leverantörer).

”Vår unika styrka ligger i att som öppet och leverantörsoberoende kompetenscenter kunna erbjuda våra kunder den bästa lösningen genom att anlita de bästa experterna i varje enskilt testuppdrag utan att begränsas av anställningsformer”.

Konkurrerande leverantörer i samverkan

Att få konkurrerande IT-företag att samverka kring Nordic MedTest har av somliga betraktats som ett omöjligt uppdrag. ”Våra erfarenheter hittills visar att det inte bara är möjligt utan också uppskattas av och är utvecklande för berörda företag”, konstaterar Peter Furster.

I höstas (2013) fick ett 10-tal IT-företag bidra med sina specialistkunskaper och erfarenheter för att lägga grunden till byggandet av Nordic MedTest med infrastruktur och arbetsprocesser för såväl internt som externt bruk.

”I detta arbete har vi fått företagen att sitta vid samma bord, berätta öppet om deras bästa verktyg och processer och tillsammans med oss diskutera fram de bästa lösningarna för Nordic MedTest – och det har varit bra och lärorikt för alla parter”, berättar Peter och hoppas på ett fortsatt gott och öppet samarbete med olika leverantörer: ”Vi har alla något att vinna på att Nordic MedTest lyckas – som patienter, som vårdgivare och som leverantör av vård-IT”.