Nordic MedTest förstärker organisationen med ytterligare två specialister för att klara den stora utmaningen – att bygga upp verksamheten samtidigt som testtjänster ska levereras:

  • Jonas Mattsson började 10 februari på Nordic MedTest som systemexpert och testledare.
  • Torbjörn Wiger fullföljer sin anställning i Compare fram till halvårsskiftet och går sedan över till Nordic MedTest som teknikansvarig.

Nordic MedTest har tidigare förstärkts med två projektanställda testspecialister – Henrik Emilsson (tjänstledig från LearningWell) som arbetar med NMT:s testmetodik och Bengt-Göran Andersson som arbetar med NMT:s IT-säkerhet. Nordic MedTest har nu 14 medarbetare knutna till projektet på hel- eller deltid.

Jonas Mattsson kommer närmast från Göteborg där han arbetet som mjukvaruingenjör och konsult på Cybercom och systemutvecklare på Arcontia med inriktning på fordonsindustrin och transportlösningar.

”Kul och spännande att få vara med i Nordic MedTest redan från början när det skapas något nytt”, säger Jonas Mattsson och ser det som extra intressant att byta bransch – från fordonsindustri till eHälsa.

Och tankarna på att flytta från Göteborg till Karlstad har funnits en tid: ”Jag har en tjej i Karlstad – därför ville jag flytta hit”, förklarar Jonas som blev tipsad om Nordic MedTest av Anders Åslund på LearningWell.

”Jag visste ingenting om Nordic MedTest tidigare – men de första intrycken är mycket positiva”, säger han. ”Litet och familjärt men i nära samarbete med de stora aktörerna”.

På Nordic MedTest är Jonas Mattsson ansvarig för att designa och konfigurera test- och testutvecklingsmiljö för nationell eHälsa, leda och delta i testuppdrag samt för versionshantering av testdata- och testmiljöinstanser.

”Som systemexpert är det min uppgift att se till att testdata och testmiljöer är konfigurerade på rätt sätt för de tester som ska genomföras”, förklarar han.

Torbjörn Wiger arbetar sedan 2007 som teknikansvarig på Compare Testlab – en projektanställning i C-BIC (Compare Business Innovation Centre) som avslutas planenligt vid kommande halvårsskifte. Torbjörn har under det senaste året arbetat med teknikstöd till Nordic MedTest som finns i samma lokaler som Compare Testlab. Från halvårsskiftet (1 juli) blir han anställd i Nordic MedTest.

”Genom C-BIC-projektet och Compare Testlab lades den tekniska och kompetensmässiga grunden till Nordic MedTest – därför känns det bra att få följa med och bidra till en fortsatt positiv utveckling av detta kompetenscenter kring test av vård-IT”, säger Torbjörn Wiger som tidigare arbetat med IT-utveckling på Ellemtel och Enator i Stockholm.

På Nordic MedTest har Torbjörn Wiger – tillsammans med Lars Hjelm – ansvaret för att samordna installation, drift och förvaltning av NMT:s testuppdrag, att delta i testuppdrag och att vid behov ingå i en beredskapsgrupp.

”Som teknikansvariga har vi ansvaret för att våra testmiljöer fungerar och att kommunikationerna fungerar både internt och externt”, förklarar Torbjörn Wiger.