”Behovet av och därmed intresset för ett oberoende och öppet testcenter för vård-IT är stort – mycket stort”. Det sade landstingsdirektör Hans Karlsson när han på fredagen presenterade Nordic MedTest på en välbesökt klusterlunch i Karlstad.

När Nordic MedTest startades för ett år sedan – som ett samverkansprojekt mellan Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet – var målet att komma igång med kommersiell drift till 2015.

”Men redan nu är de första skarpa testuppdragen på gång – betydligt snabbare än vi vågat hoppas på”, förklarade Hans Karlsson (bilden) och beskrev situationen för Nordic MedTest: ”Vi har just skickat ut inbjudningskorten till festen och vi håller på att leta recept till maten vi ska bjuda på när de första gästerna ringer redan på dörren”.

Göran Österman – verkställande tjänsteman på IT-stiftelsen Compare Karlstad – inledde klusterlunchen med att ge en bakgrund till etableringen av Nordic MedTest som nu tar form på Compare Testlab. ”Efter flera års uppbyggnad av Compare Testlab som ett oberoende och öppet testlab för programvaror och IT-system har vi genom Nordic MedTest hittat den inriktning av verksamheten som nu börjar skapa affärer och arbetstillfällen i regionen”.

Nordic MedTest är ett testcenter för vård-IT – ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer av IT-system och programvaror kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster i vården (hälso-, sjuk- och omsorgsvård).

Klusterluncher arrangeras av Compare och The Paper Province som står för program och inbjudna gästföreläsare.Klusterluncher hålls varje månad enligt principerna: En fast tid – första fredagen i månaden kl 11:30-13:00. En fast plats – alltid samma lunchrestaurang (Elite Stadshotellet, Karlstad). Ett fast program – tydlig agenda med fokus på mingel och nätverkande.