Peter Furster, VD Nordic Medtest

Nordic Medtest har på några få år gått från ett spännande projekt till en etablerad aktör inom test och kvalitetssäkring av vårdens IT-system och är nu på plats som en central del av det nationella utvecklingsarbetet inom vård och omsorg. Utvecklingsarbetet syftar bl.a. till att uppfylla regeringens vision att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och
e-hälsans möjligheter. 

Varför går ni med i Compare?
Nordic Medtest är sprunget ur och resultatet av ett Compare-projekt. När vi nu är etablerade som ett bolag som verkar inom ICT-sektorn känns det naturligt att gå med som intressent.

Vi har en långsiktig affärsstrategi som bygger på samarbete med kompletterande aktörer. Detta gör vi delvis för att kunna hantera konjunktursvängningar men framför allt för att kunna ta större affärer som vi kanske inte klarar av i egen regi och att hela tiden föda verksamheten med ny fräsch erfarenhet och kompetens.

Compares klusterverksamhet tror vi är en bra möjlighet att stötta denna strategi.

Hur kan ni vara med och bidra till tillväxt i regionen?
Vi har byggt upp ett bolag med en ägarstruktur bestående av samtliga landsting och regioner. Inom en mycket snar framtid har vi även med landets kommuner som delägare.

Nordic Medtest har redan idag en central roll i den nationella vårdutvecklingen och på sikt kanske även när det gäller digitaliseringen av det offentliga samhället i stort. Vårt fokusområde är oberoende kvalitetssäkring där vi är länken mellan vårdgivaren och innovatören/leverantören.

I och med att vi testar, men inte tillhandahåller, IT-system är vi i de flesta fall inte en konkurrent till övriga Compare-intressenter utan snarare möjliggörare.

Vilka utmaningar står ni inför?
Samhället i allmänhet och vården i synnerhet befinner sig alldeles i början av det som i framtiden kommer att ses som den digitala revolutionen. Det är mängder av aktörer som bidrar med olika, och i stor grad samverkande, delar. Att säkerställa att inte bara de ingående delarna utan även hela ”ekosystemet” e-hälsa har en tillräckligt god kvalitet utan att för den skull kväva innovationskraft eller utvecklingshastighet är en mycket stor utmaning.

Vad tror du är viktigt för att Värmland ska växa?
Min uppfattning är att vi ska utnyttja vår relativa litenhet. Vi har många gånger visat prov på att vi snabbt kan mobilisera tunga beslutsfattare från privata aktörer, universitet, kommun och landsting i olika frågor. Detta är långt ifrån de möjligheter man har i större regioner och något vi ska utnyttja.

Sedan tror jag även att vi inom näringslivet måste samarbeta och samverka ”på riktigt”. Då menar jag att vi måste våga släppa en affärsmöjlighet för att helheten på lite längre sikt ska bli bättre. Kör vi bara på själva och bevakar våra revir, så tror jag tyvärr det blir svårt för de flesta av oss att överleva på sikt.

Läs mer här

Nordic Medtest
Bryggaregatan 11
65340, Karlstad

+46(0)72-551 57 34

info@nordicmedtest.se

https://www.nordicmedtest.se/