Robert Magnusson (Nordic MedTest) och Solgerd Tanzilli (Future Position X i Gävle) kommer att presentera användbarhetstest på Testforum 2014 som hålls i Stockholm 8-9 april. Föredraget har rubriken ”Test av vård-IT – så kommer användbarhetstest att ge effektivare och säkrare vård” och kommer att handla om detta:

  • Presentation av NMTs användbarhetstester inom sjukvårdssektorn;
  • Erfarenheter från testmetoden;
  • Användbarhetstest – bidrar till effektivare vård och högre patientnytta i vården;
  • Metod användbarhetstest – en testtjänst baserad på Open Source och Inspire;
  • Samarbetet inom test – nyttorna av utvecklade testtjänster, så gjorde vi;
  • Samverkan för samhällsutveckling – vi har inte råd att avstå.

Konferens inom test av IT-system

Testforum är en årligen återkommande konferens inom test av IT-system.  Konferensen arrangeras av Nordic Forum for Information AB (NKI) som bedriver utbildningsverksamhet inom bland annat IT. Testkonferensen vänder sig till beslutsfattare, beställare av IT-system, testledare, testare, testchefer, kravspecialister, affärs- och systemarkitekter, projektledare, systemförvaltare med flera. Förra årets konferens hade 210 deltagare.

Konferensen kommer att ha 12-14 föredrag inom olika ämnen som har koppling till test och kvalitetssäkring av IT-system – däribland användbarhetstest som kommer att presenteras av Nordic MedTest och Future Position X.

Klustersamverkan skapar kontakter

Future Position X är en klusterorganisation i Gävle som hjälper företag och organisationer att utveckla nya produkter och tjänster inom geografisk informationsteknik.

”IT-stiftelsen Compare Karlstad har sedan tidigare ett samarbete med FPX och det är genom detta som vi kommit i kontakt med varandra för att tillsammans utveckla och erbjuda användbarhetstester baserade på Open Source och Inspire”, förklarar Robert Magnusson – verksamhetsutvecklare och testexpert på Nordic MedTest.