Deltagare från både offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och universitet deltog i seminariet för att höra mer om nya möjligheter och samarbeten inom området. Förmiddagen bjöd på föreläsningar och praktiska exempel på hur innovationsupphandling och funktionsupphandling använts samt en god inblick i hur lagen om offentlig upphandling (LoU) kan öppna upp för smartare affärer.

Karlstad Kommun gjorde en två-delad presentation där de först pratade om sina lärdomar och kring ämnet, varefter företaget Frost Experience delade med sig av sina erfarenheter och praktiska tips från en tidigare upphandling med dem. Det framkom tydligt att det fanns ett intresse och att nyfikenhet väckts för offentliga upphandlingar.

Som ett nästa steg inom ämnet öppnar nu DigitalWell möjligheten att omvandla teori till praktik; satsningen har just nu fyra case som befinner sig i olika stadier av processen. Upphandlingar kommer att bli en naturlig del av dessa, och intresserade kan redan nu engagera sig i casen via flera workshops som kommer att hållas under hösten. Att involvera sig tidigt ger bland annat fördelarna av bättre kunskap i projektet och ett väl inarbetat samarbete inför den senare delen av processen.

Se höstens event här (fler tillkommer inom kort!) eller kontakta oss för mer information om hur du kan medverka.