Myrina Invest AB och dess bolag Flex Fasader AB, Flex Fasadia AB, Delmat AB och Flex Fasader AS väljer IT-mästarens outsourcingtjänst Total Outsourcing.

Valet föll på IT-mästarens IT-driftlösning efter att koncernens IT-drift upphandlats tillsammans med upphandlingskonsulterna Kontract.

Myrina formulerade koncernens IT-driftbehov på följande sätt: ”IT-organisationen skall ha ett centralt IT-stöd för de funktioner som behövs för att ta hand om koncernens verksamhetsbehov. Ha ett gemensamt sätt att tillgodose dotterbolagens grundläggande IT-behov. Det ska vara lätt att integrera ett nytt dotterbolag i befintligt IT-stöd. Det ska vara lätt att separera ett dotterbolag från befintligt IT-stöd.”

IT-mästarens tjänst Total Outsourcing valdes därför att den, rent konkret, bedömdes bäst svara upp mot detta behov samtidigt som IT-mästaren i sin presentation generellt gav det bästa intrycket.

Koncernens har 76 IT-användare på bolag i Sverige och Norge. Samtliga kommer att arbeta i IT-mästarens IT-drifttjänst Total Outsourcing. Åtkomst till program och filer bygger på terminalserverprogrammet Citrix. Avtalsvärdet på affären uppgår till ca 2 000 000 kr. 

IT-mästaren erbjuder högkvalitativa outsourcade IT-drift tjänster till företag och organisationer. Målgruppen är verksamheter med 10 till 1000 IT-användare. Gärna med flera kontor och/eller mobila användare. IT-mästarens huvudtjänst kallas Total Outsourcing och innebär att alla program görs tillgängliga från vilken internetansluten dator som helst i världen. Kunden betalar ett exakt pris per månad och användare för sin IT-drift. IT-mästaren är 44 anställda och omsätter ca 55 miljoner kr. Huvudkontor i Örebro och lokalkontor i Stockholm och Karlstad. Drifthall i Örebro och Karlstad.

Myrina Invest AB är ett fristående, familjeägt holdingbolag som grundades 1980. Idag – tre decennier senare – är Myrina Invest aktiv ägare till utvalda företag, som verkar inom olika branscher i Norden. Expansionen har skett såväl organiskt som genom förvärv och baserats på de värderingar som burit Myrina Invest sedan bolaget grundades – engagemang, goda relationer och långsiktighet. Myrina Invest AB-koncernen hade under 2012 en nettoomsättning på 273 Mkr och sysselsatte 141 medarbetare. Myrina Invest AB arbetar idag inom tre branscher; Investering och förvaltning, Glasfasader, Livsmedel. Myrina Invests AB.s bolag finns idag på fem olika platser, utspridda på fyra olika orter: Myrina Invest, Örebro, Flex Fasader (Örebro), Fasadia (Hultsfred), Delmat (Hällefors), Flex fasader (NO) (Tønsberg)

Visolit (gamla IT-Mästaren)
Våxnäsgatan 10
65340, Karlstad

+46 (0)54 18 70 00

rickard.miller@itmastaren.se

https://www.itmastaren.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!