Veriscan får in allt fler order på mätningar enligt Veriscan Rating. Bland annat har en svensk myndighet nu valt att mäta sig mot mätprogrammet Veriscan Rating 4.

Eftersom olika typer av verksamheter har skilda krav på informationssäkerhet består Veriscan Rating-metoden av fem olika basmätprogram, så att kunden kan mäta med ett program som passar just sin organisation. Veriscan Rating 4 är anpassad för verksamheter som har höga krav på tillgänglighet och sekretess men som också har ett behov av hög grad av spårbarhet i de transaktioner som utförs i system och kommunikationer.

Det är flera myndigheter som arbetar regelbundet med att metodiskt analysera sin informationssäkerhet. Genom regelbundna mätningar så fångar man förbättringar över tid och förändringar. Långsiktigheten och Veriscan Rating ger en unik möjlighet till en enkel återrapportering av en komplex fråga till ledning och olika intressenter.