Morgan Brunzell har tillträtt som Manager på Semcon Informatic Services AB i Karlstad.

Semcon Informatic Services erbjuder kompletta informationslösningar inom kundtjänst och interaktiv marknadsföring – lösningar som stödjer kundens produkter genom hela deras livscykel, från marknadsföring och försäljning till installation, underhåll och reparation.