Grunden för besöket på Arvika Näringslivscentrum var de YH-utbildningar som erbjuds. Inte minst fångade den helt nya utbildningen ”Digitaliseringsledare i välfärdssektorn” ministerns intresse. En utbildning där både DigitalWell Arena och SCAALER deltagit i förarbetet.

SCAALER, Compare och DigitalWell Arena fick under besöket möjlighet att berätta mer om sina gemensamma satsningar. Bland annat det pågående IoT-projektet på den nyinvigda högstadieskolan, som blir en nationell testmiljö för hur teknik kan användas för att skapa en tryggare skolmiljö och främja elevernas hälsa. Matilda Ernkrans påtalade i sammanhanget värdet av ny teknik som kan bidra till att lösa de stora utmaningar skolan står inför, exempelvis kring utanförskap och mental ohälsa.

”Superkluster” för ökad innovationskraft

En större diskussion handlade också om hur man bygger nya kluster för att öka Värmlands attraktionskraft, där SCAALER, Compare och DigitalWell Arena driver flera gemensamma satsningar. Huvudlinjen för framtidens kluster är att nya skärningspunkter för innovation skapas när både näringsliv, akademi, civilsamhället, offentlig sektor och investerare samverkar.

– Vi tittar redan nu på möjligheter med vad man kan kalla ett superkluster, där interaktionen mellan kluster formaliseras och stimuleras så att innovationskraften stärks. Vi tror det är nödvändigt för att vi tillsammans kan lösa många av de svåra samhällsutmaningar vi står inför, säger Magnus Bårdén VD för Compare och DigitalWell Arena.


David Holm och Robert Rhönnstad, två av SCAALERS grundare, i samspråk med bland andra Matilda Ernkrans och Gunilla Svantorp, ordförande i riksdagens utbildningsutskott. 

Digitalisering av välfärdstjänster är ett av de styrkeområden som ingår i Värmlands strategi för smart specialisering, men även för övriga styrkeområden spelar digitalisering en central roll. En viktig del handlar också om att skapa en utökad marknad, där Värmland blir en del av stor-Oslo. Här har DigitalWell Arena en stark förankring genom DigitalWell Ventures, en accelerator för bolag som skapar framtidens digitala hälsotjänster med säte i både Värmland och Oslo.

Arvika port mot EU

Bland SCAALERs medlemsföretag finns ett flertal norska bolag och organisationer. SCAALER bygger just nu ett nytt kontor i Arvika Näringslivscentrum, som är en kombination av kluster och co-working space, och kan tillföra viktig kompetens inom flera områden.

– En viktig funktion för SCAALER är att öka den digitala kompetensen i både Arvika och regionen för att stärka näringslivets konkurrenskraft. Det handlar både om att fortbilda och omskola arbetskraft så att den matchar framtidens behov, där har vi som kluster en viktig funktion, säger Robert Rhönnstad, en av SCAALERs grundare.

Matilda Ernkrans tycke också att SCAALERs satsning på ett ”Fast Track to EU” lät väldigt intressant, där exempelvis engelska och norska bolag ska kunna skapa ett svenskt bolag i Arvika på 48 timmar. Hon lovade därför att bidra med kontakter till båda ländernas ambassader, och underströk samtidigt Arvikas strategiskt viktiga läge som en port till EU.

På mötet närvarade också Arvikas kommunalråd Peter Söderström, S, och kommunfullmäktiges ordförande Lars-Ove Jansson. De passade bland annat på att understryka värdet av den nya snabbförbindelse med tåg som planeras mellan Stockholm och Oslo, vilken ytterligare stärker tillväxten i både Arvika och Värmland.

(Foto Matilda Ernkrans:  Kristian Pohl/Government Offices of Sweden?

Magnus Bårdén

VD, Compare

+46 (0)708-15 56 65
magnus.barden@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss