Just nu driver Life Academy ett utbildningsprogram i Karlstad under benämningen ”ICT and Pedagogical Development”. Igår bjöd Life Academy och Compare in de 20 deltagarna från nio olika länder till en träff tillsammans med ICT-näringen i Karlstad. 

Sverige är en förebild när det kommer till användandet av information- och kommunikationsteknik. Här är det en självklarhet att använda digitala lösningar inom utbildning, kommun och andra institutioner. Men detta är långt ifrån självklart i utvecklingsländerna och speciellt inom utbildningsområdet där fattigdom och kunskap är två faktorer som hindrar utvecklingen. 

– Syftet med träffen är att Compare-företagen och våra deltagare ska få träffas och se om de har gemensamma idéer och intressen, säger Marlene Gustavsson, Life Academy.

Manuell hantering
De 20 deltagare som går programmet har olika yrken som lärare, administratörer, utbildningsansvariga, men alla med inriktning mot utbildning. Under en period på cirka fyra veckor träffas alla deltagare i Sverige (Karlstad och Stockholm) och får tillgång till föreläsningar, studiebesök och gruppdiskussioner. En av deltagarna är Christina Mwase som är lärarassistent vid University of Dar Es Salaam i Tanzania. Universitetet har ett par tusen studenter och idag sköts allt kring deras praktikplatser manuellt. 

– Administratörerna är utspridda på tre olika avdelningar och måste kommunicera och informera både företag och studenter manuellt. Det tar lång tid att samla information och det kan ta flera veckor innan ett problem upptäcks, detta är ett mycket stort problem för oss, säger Christina Mwase. 

Gott utbyte
Under gårdagens träff talade Jan E. Larsson, 2 Conciliate, om deras arbetsverktyg som gör det lättare för alla involverade att följa arbetsprocessen.
– Jag hoppas att deltagarna fick en bild av hur visualisering kan vara ett hjälpmedel för förändringar och ett sätt att skapa en gemensam bild över projektet i organisationen, säger Jan E. Larsson. 

Britt Lööv, Inova, berättade om hur de genom inkubatorn ger stöd åt entreprenörer och dess idéer. På minglet fick hon chans att tala med Christina Mwase som håller på att starta igång ett liknande projekt. 
– Det är intressant att se att de problem som de står inför är samma som Drivhuset stod inför när de startade.  En stor nackdel för dem är att de saknar finansiering och det innovativa system som vi har, säger Britt Lööv. 

– Studenterna har bra affärsidéer som vi vill fånga. Jag och min kollega är här för att lära oss av ICT-företagen och studenterna i Karlstad för att se vad vi kan förändra i våra egna organisationer. En av våra studenter har t.ex. utvecklat ett system som vi gärna vill införa, men vi vet inte hur. Jag har förstått att tekniken finns, utmaningen är hur vi implementerar den, säger Christina Mwase. 

Om ”ICT and Pedagogical Development”
Syftet med programmet ”ICT and Pedagogical Development” är att bidra till uppstart av förändringsprocesser i deltagarnas organisationer för att integrera ICT i utbildningspolitik och strategier på alla nivåer i utbildningssystemet. Utbildningsprogrammet pågår under 1,5 år och under denna tid har deltagarna ett eget förändringsprojekt som de jobbar med. De länder som var representerade var Afghanistan, Bangladesh, Kambodja, Etiopien, Kosova, Rwanda, Liberia, Tanzania och Zimbabwe. Läs mer om programmet ICT and Pedagogical Development. 


LIFE Academy
Köpmannagatan 2
65226, Karlstad

+46(0)54- 18 75 15

info@life.se

http://www.life.se/