Midroc Automation har fått uppdrag att leverera automatiska lagersystem för hantering av coils till SSAB. Midroc Karlstad svarar för lagersystemet för automatisk styrning av kranarna.

Uppdraget gäller dels en utökning av tidigare leveranser till SSAB Borlänge och dels en komplett logistiklösning till SSAB Finspång. Leveranserna ska ske under första kvartalet 2011.

Midroc Automation
Lagergrens Gata 4
65226, Karlstad

+46 (0)10-470 75 00

bjorn.johansson@midroc.se

http://www.midrocautomation.se