Som ett led i strategin att stärka sin position både geografiskt och tekniskt, har Midroc Electro förvärvat Browik, ett komplett konsult-, entreprenad- och serviceföretag inom elteknik, fastighetsautomation och energilösningar.

Elinstallations- och elteknikföretaget Browik har 180 anställda, omsätter 175 MSEK i tre rörelsedrivande bolag och har huvudkontor i Örebro. Midroc Electro ser verksamheten, och inte minst det kunnande som finns hos personalen, som en viktig komponent i sin ambition att vara bäst i klassen och kundernas förstahandsval.
 
”Genom förvärvet av Browiks svenska verksamhet faller flera strategiska bitar på plats för oss. Örebro är en taktiskt viktig ort eftersom vi idag finns i Värmland, Västmanland och Dalarna. Att också få verksamhet i bl.a. Uppsala, Tranås och stärka vår närvaro i Stockholm, samtidigt som vi får ett stort kunnande inom fastighetsautomation och energi – det stärker oss både geografiskt och tekniskt”, säger Karl-Ivar Jönsson, VD Midroc Electro.  
 
”Som ett av Sveriges största privatägda installationsföretag, blir Midroc Electro en aktiv och stabil ägare, som kan vidareutveckla all den kompetens som idag finns inom Browik. Bolagens verksamheter kompletterar varandra på ett bra sätt och Midroc Electro har en företagskultur som är mycket lik den vi har på Browik. Jag är därför övertygad om en spännande utveckling och god tillväxt för bolagen i framtiden”, säger Claes Wijk, ägare och VD Browik.
 
Avtalet undertecknas 4 juli och Midroc Electro kommer att ta över verksamheten från och med den 31 augusti 2012.

Midroc Automation
Lagergrens Gata 4
65226, Karlstad

+46 (0)10-470 75 00

bjorn.johansson@midroc.se

http://www.midrocautomation.se