Midroc har fått en order från AstraZeneca att vidareutveckla ett system för avancerad styrning av analysutrustningar. Uppdraget utförs av Midroc Automation Karlstad som är inriktat på Industriell IT och har specialistkunskaper inom mätteknik och labbautomation.

AstraZeneca använder olika analysutrustningar inom PAT (Processanalytisk teknik), och för styrning av dessa utrustningar används systemet SenISS.

SenISS är ett skräddarsytt system som under de senaste åren har vidareutvecklats av Midroc Automation, bl.a. i ett projekt där ett helt nytt analysinstrument för kvalitetssäkring inom ramen för PAT och GMP (Good Manufacturing Practice) utvecklades.

Ordern innebär att uppgradera SenISS dels för att stödja nya analysinstrument och dels för att rullas ut på fler forskningscentra och produktionsanläggningar globalt hos AstraZeneca. I samband med detta ska applikationsplattformen uppdateras till en modernare arkitektur och anpassas för en ny infrastruktur hos AstraZeneca.

Åtagandet består av utredning, specifikation, programmering, testning, leverans och dokumentation och kommer att vara slutfört under sommaren 2010. Uppdraget utförs av Midroc Automation Karlstad som är inriktat på Industriell IT och har specialistkunskaper inom mätteknik och labbautomation.

”Ett multidisciplinärt projekt med hög teknisk nivå i nära samarbete med kunden – helt i linje med vår styrka och kompetens i Karlstad”, säger Björn Johansson som är projektledare hos Midroc.

Midroc Automation
Lagergrens Gata 4
65214, Karlstad

+46 (0)10-470 76 56

bjorn.johansson@midroc.se

http://www.midrocautomation.se