Midroc Automation har säkrat en order på system för process- och tågstyrning till Freeport-McMoRan Copper & Gold Incs guld- och koppargruva på Papua, Indonesien. Ordern är värd ca en halv miljard kr. Midroc Automation i Karlstad kommer att ha en viktig del i projektet i form av ansvaret för IT-infrastruktur och utvecklingen av kommunikationen mellan processtyrsystem och tågstyrsystemet från Bombardier Transportation.


 
Grasberg-gruvan, som ligger på 4.100 möh, betraktas som världens största guldfyndighet och har under årtionden brutits som dagbrott. Från och med 2016 skall brytningen ske under jord, och Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.  investerar nu i omfattande infrastruktur för att klara övergången.

Midroc Automation har, tillsammans med partner Bombardier Transportation, fått förtroendet att leverera system för styrning av processer för lastning, trafikering och lossning av de förarlösa tåg som till högsta produktivitet och lägsta miljöpåverkan transporterar malmen från brytställe till anrikningsverk utan avkall på personsäkerhet.

Ordern innebär Midrocs andra leverans av projekt för infrastruktur för underjordsbrytning av malm. I dagarna sker idrifttagningen av ett liknande system hos LKAB i Kiruna, där Midroc levererar processtyrsystemen till nya huvudnivån KUJ 1365.

”LKAB:s status som världsledande inom denna typ av gruvbrytning är ett faktum som gynnar såväl Midroc som andra exportörer av svenskt gruvkunnande”, säger Jonas Bergmark, Chef Midroc Automation.

”Genom att välja ett beprövat koncept minimerar Freeport-McMoRan produktionsbortfallet i övergången mellan dagbrott till underjordsdrift samtidigt som Freeport-McMoRan får en tillförlitlig och säker anläggning med produktivitet i världsklass. Vi är oerhört stolta över att få förmånen att leverera produktionskritiska system till två av världens namnkunnigaste gruvor”, avslutar Jonas Bergmark.
 
Korta fakta om leveransomfattningen: System för process- och tågstyrning innefattande, bl.a.:

  • Konstruktion
  • Hårdvara
  • Programmering styrsystem Siemens PCS7
  • Tågstyrsystem INTERFLO från Bombardier
  • Ombordutrustning på tåg och vagnar
  • Integrerat kamerasystem
  • Kontaktledning
  • Centrala nätverk och system samt kontrollrum

Midroc Automation
Lagergrens Gata 4
65214, Karlstad

+46 (0)10-470 76 56

bjorn.johansson@midroc.se

http://www.midrocautomation.se