130 studenter från universitetets olika IT-utbildningar kom under torsdagen för att bekanta sig med representanter från elva av Karlstads företag i branschen. Och enligt arrangörerna hade gärna några till kommit om det bara funnits plats.

För även om det för en del studenter bara var en första kontakt med branschen är förutsättningarna glasklara: SNITS, samverkan näringsliv och IT-studenter, resulterar i jobb. Den årliga SNITS-middagen är en kick off för en rad andra aktiviteter som sedan följer under läsåret.

Jonatan Lind, som pluggar första året på dataingenjör-utbildningen, hoppades få lite vägledning om vilka företag som kan vara intressanta för honom på sikt.

– Det känns som ett bra sätt att komma in i näringslivet. En smidig väg från universitet till näringsliv, sa han under minglet innan middagen.


Thomas Rosvall, CGI, mötte många nyfikna studenter.

Ger praktiska meriter

Runt CGI:s bord anslöt en ständig ström av intresserade studenter. Thomas Rosvall plussade extra mycket för det mentorsprogram som också finns kopplat till SNITS, där han själv varit mentor för många studenter. Inom ramen för det kan företag och studenter ofta hitta ett gemensamt intresse för ett Ex-jobb, som senare kan leda till en anställning.

– Det som särskiljer efter studietiden är om du har fått in någon praktisk merit i ditt CV, sa Thomas Roswall till studenterna.

Han pushade också för vilka egenskaper han letar lite extra efter:

– Social kompetens och driv, kunskap kan man alltid skaffa sig. Man behöver kunna prata och kommunicera med kunderna om vilka problem de behöver lösa.

Hett bland företag

Att SNITS är en viktig rekryteringsväg för företag är tydligt. Just nu är antalet som medverkar i SNITS pausat på elva stycken, men fler vill komma in.

– Fler vill engagera sig och vi arbetar just nu med nya former för företag att vara delaktiga, sa Mikael Holmgren från Compare, som är en klusterorganisation med cirka 100 medlemsföretag i IT-branschen i Värmland.

– Vi jobbar egentligen med tre saker: Innovation, affärsutveckling och kompetens. Och frågan om kompetensförsörjning är den som företagen tycker är viktigast.

  • SNITS bildades 2006 och består av elva IT-företag i regionen, stiftelsen Compare, studentföreningen Linda samt informatik och datavetenskap vid Karlstads universitet. Utöver IT-middagen arrangerar gruppen även lunchmöten, studiebesök, mentorskap och gästföreläsningar. Företagen som deltar är: Altran, Askås, CGI, Elvenite, Prevas, Redpill Linpro, Sogeti, Soleil, Stamford, Tieto och ÅF.

Mikael Holmgren

Projektledare kompetens

+46 (0)70 354 76 61
mikael.holmgren@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se