”När Logica blev CGI ökade vår globala räckvidd samtidigt som vi fick ett större lokalt ansvar – det ger oss bättre möjligheter att expandera både marknads- och medarbetarmässigt här i Karlstad”, säger Leif Alama som är platschef för CGI i Karlstad.

CGI i Karlstad har drygt 150 medarbetare som arbetar inom tre kärnverksamheter:

Application & Technology Services – ett 100-tal konsulter som arbetar med systemutveckling och systemförvaltning. ”Våra konsulter arbetar med att hjälpa våra kunder med strategi, utveckling, design, implementation och drift/förvaltning inom IT infrastruktur- och applikationsområdet samt att vidareutveckla och förvalta CGI:s tjänsteutbud inom området”, förklarar Leif Alama.

Business Consulting – ett 10-tal konsulter som levererar affärsvärde med hjälp av modern teknik. ”Verksamheten är fokuserad kring att driva förändringsprojekt som utvecklar våra kunders affärer och verksamhet genom strategisk rådgivning, effektivare användning av IT, bättre styrning och uppföljning”.

Software Business: Palasso – ett 50-tal konsulter som har ansvaret för löne- och PA-systemet Palasso. ”Palasso ägs i sin helhet av CGI och används av närmare 160 kunder – huvudsakligen inom den statliga sektorn i Sverige. CGI i Karlstad har ansvaret för utveckling, support och förvaltning av systemet inklusive konsulttjänster för anpassning av systemet till olika avtalsområden”.
 
Stark och stabil bas för expansion

CGI – tidigare Logica och innan dess WM-data – har funnits i Karlstad i drygt 30 år.

”Det har gett oss en stark och stabil ställning på marknaden – både som leverantör och arbetsgivare”, konstaterar Leif Alama som varit med i företaget sedan 1990-talet. ”Verksamheten i Karlstad har alltid varit lönsamt tack vare balanserad tillväxt som ger oss en bra bas för fortsatt expansion”.

CGI i Karlstad har två starka kundbaser i Värmland – offentliga aktörer (som kommuner, landsting och statliga myndigheter) och industrier (framför allt tillverkningsindustri med global marknad).

”Det är inom dessa områden vi har vår styrka – vi har bra och stabila kunder som är nöjda med oss och som ser fördelarna med att vi nu får större global räckvidd. Och det är inom dess områden vi kan öka våra marknadsandelar och expandera”.
 
Utmaningen – att hitta rätt kompetens

Den stora utmaningen ligger i att hitta rätt kompetens, enligt Leif Alama: ”Vi har bra och motiverade medarbetare med hög och bred kompetens – med vi behöver bli fler för att klara expansionen”.

För att attrahera duktiga och erfarna konsulter vill CGI bli mer synliga och kända: ”Det är svårt att locka nya medarbetare om inget vet vad vi gör och vad vi står för”, säger Leif Alama.

Och på motsvarande sätt betonar han vikten av ett nära samarbete med Karlstads universitet för den fortsatta kompetensförsörjningen: ”Förutsättningen för en sådan samverkan är att finnas på orten och ha ett lokalt ansvar”, konstaterar Leif Alama.

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!