Intresset från studenterna är som vanligt stort. Sammanlagt har 33 studenter anmält sitt intresse och nämner bla att de skulle vilja veta mera om programmering i alla dess former, apputveckling, IT-säkerhet, ”vad gör en konsult?”, AI, machine learning, arkitektur mm.

Maria Moss, Business Analyst på Elvenite, har varit mentor flera gånger och tycker det är både kul och givande, men framförallt en viktig sak för företagen i Värmland.

Det är intressant att höra vad studenterna ser framför sig och hur tankebanorna kring framtiden går. Karlstads universitet är dessutom duktiga på att matcha mentor och adept. Eftersom intresset hos IT-studenterna är stort för mentorskapet är det viktigt att det finns en bredd av företag som är med och att vi visar att vi finns här i Värmland med flera spännande uppdrag och framtida karriärmöjligheter, säger Maria.

HUR SER UPPLÄGGET UT?

Upplägget är enkelt. Mentorn delar med sig av erfarenheter och ger stöd. Den som är adept, student ställer frågor och tar initiativ till exempelvis studiebesök på företaget.

Kontakten mellan mentor och adept kan leda vidare till uppsatsarbeten och jobb. För arbetsgivaren innebär programmet ett sätt att lära känna nya studenter, öka möjligheterna till en bra rekrytering av nya medarbetare och hålla kontakten med de utbildningar som universitetet ger med inriktning mot IT-branschen.

– Vi samlar alla IT-utbildningar inom hela universitetet i ett gemensamt mentorprogram. Studenten får själv anmäla intresse, eftersom det är ett åtagande som bygger på att studenten tar initiativ”, säger Katarina Groth Jansson, ansvarig för mentorprogrammet inom IT vid Karlstads universitet.

Mentorer sökes till studenter inom civilingenjör datateknik, dataingenjörsprogrammet samt IT-design med inriktningarna Affärssystem och Ekonomi, Programvarudesign och Systemdesign.

ÄR DU NYFIKEN OCH VILL VETA MERA?

Kontakta Katarina Groth tel. 054 – 700 22 36, katarina.groth@kau.se