Uddeholm och Sogeti kommer till Karlstads universitet den 1 november och presenterar varsin vetenskaplig matematisk utmaning för två lag som deltar under Mathematics meets Industry (MIMM-day). Lagen består av gymnasielever, studenter på universitetet, doktorander, seniora forskare och representanter från företagen.

De matematiska utmaningarna ska för företaget vara ett relevant olöst problem som de söker en hållbar lösning till.

– Vi vill visa hur matematiker kan nyttja sina kunskaper i arbetslivet och ge duktiga matematikintresserade personer en möjlighet att få tänka och utmanas tillsammans, säger Elisabet Mellroth, doktorand i matematik vid Karlstads universitet och arrangör av dagen.

– Dagen syftar till att lyfta Värmland som bas för attraktiva arbetsgivare som genom avancerad och modern teknik använder matematik som ett viktigt verktyg, berättar Adrian Muntean, professor i matematik vid Karlstads universitet och arrangör av dagen.

Deltar gör sju gymnasieelever från Värmland och Stockholm, sex universitetsstudenter, tre doktorander och fem forskare. Åtta av lagmedlemmarna kommer från Karlstads universitet, övriga kommer från Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds universitet, Örebro universitet, Chalmers tekniska högskola, University of Bergen, Norge och Gran Sasso Science Institute, Italien.

Läs mer här

Mathematics meets Industry arrangeras av Karlstads universitet i samverkan med Karlstads kommun.

Sogeti
Norra Klaragatan 18
65119, Karlstad

+46 (0)8 536 820 00

http://www.sogeti.se/