Tidigare har de deltagande lagen angripit utmaningar av många olika slag. Ett exempel är hur Skogsstyrelsens databas över skyddsvärd skog skulle kunna bli ett verktyg där man genom Machine Learning kan identifiera liknande skogsområden. Ett annat är hur Kongsberg Maritime AB på ett mer effektivt sätt kan packa sina produkter för att minska transportkostnaderna.

– Smarta människor vill kontinuerligt möta utmaningar som spelar roll. MiMM-day är ett utmärkt tillfälle för studenter och forskare att komma i kontakt med branschen, förklarar Adrian Muntean, professor i matematik, som grundat eventet tillsammans med Elisabet Mellroth, filosofie doktor i pedagogiskt arbete.

I slutet av dagen presenteras resultaten i en plenarsession. De medverkande företagen bedömer lösningsförslagen och ger feedback. Ibland resulterar det också i ett fortsatt arbete, i form av praktikplatser, gemensamt rekommenderade examensarbeten eller uppsatser.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss