De första IT-studenterna vid Karlstads universitet har under sommaren genomfört sin industripraktik på Compare-företag – och det blev en lyckad premiär för alla parter.

Helge Modén och Per Rydberg gjorde sin industripraktik på Compare Testlab

”Vår industripraktikant Zeena Yaldas gjorde en bra insats hos oss och vi har haft nytta av det arbete hon har bidragit med till projektet”, säger Mats Nordmark som var hennes handledare på Tieto.

”Vi är oerhört nöjda med den utredning som vår industripraktikant Joakim de Jong gjorde hos oss”, säger Fredrik Sjöberg på Stamford.

”Bra och nyttigt för både oss och våra industripraktikanter Maria Högkvist och Rikard Johansson ”, säger Christian Göransson på SWECO Geografisk IT.

Industripraktik för datavetare är en ny kurs på 7,5 poäng som består av ett praktikarbete motsvarande fem veckor vid ett företag eller organisation med relevant verksamhet. Åtta studenter har under sommaren genomgått kursen på Tieto, Sweco, Stamford, Elvenite och Compare Testlab. Nyligen avslutades kursen med examinationer – och alla blev godkända.

”Vi är mycket nöjda med studenternas resultat och Compare-företagens praktikuppgifter”, säger Johan Eklund på avdelningen för datavetenskap vid Karlstads universitet.

Och studenterna är också väldigt nöjda, enligt utvärderingarna av kursen som ligger i slutet av deras utbildningar:

”Genom industripraktiken får de direktkontakt med arbetslivet som gör dem mer anställningsbara samtidigt som de får lära sig att använda sina teoretiska kunskaper i praktiken”, förklarar Johan Eklund.

För att få fler praktikplatser på företagen erbjuds nu industripraktik på halvtid även under terminerna. ”Det kan vara svårt för företagen att få fram handledare under sommaren”, förklarar Johan Eklund.

Samtidigt har det blivit lättare för företagen att registrera sina praktikuppgifter via ett webbaserat formulär. ”Nu kan företagen via oss lägga in sina uppdrag i databasen när som helst – och studenterna får större frihet att välja när och var de vill göra sina industripraktik”, fortsätter Johan Eklund och hoppas på stor bredd i uppdragen: ”Det här är ju en bra möjlighet för företagen att marknadsföra sig som framtida arbetsgivare”.

Zeena Yaldas har jobbat med utveckling av testmiljön i ett pågående projekt hos Tieto i Karlstad med Mats Nordmark som handledare.

”Zeena kom in i uppgiften ganska snabbt efter att ha ägnat den första tiden åt inläsning i ämnet. Hon använde sig av utvecklingsverktyget Eclipse och programmerade i Java där hon fick skriva en hel del nya testfall samt uppdatera vissa gamla. Hon deltog även aktivt i projektet genom att rapportera sin progress vid våra dagliga Scrum-möten”, berättar Mats Nordmark.

Mycket har varit nytt såsom arbetsmetoder, teknikmiljöer och olika verktyg. Så till exempel är ju versionshantering nödvändig för alla företag som sysslar med mjukvara, men kanske inget man använder sig av som student.

”Men Zeena har visat stor entusiasm i sitt arbete och klarat av att hantera dessa nya verktyg och miljöer bra”, enligt Mats Nordmark. ”Hon har gjort en bra insats här hos oss på Tieto och vi har haft nytta av det arbete hon har bidragit med till projektet”.

Joakim de Jong genomförde en utredning kring en applikation som sin industripraktik på Stamford med Fredrik Sjöberg som handledare.

”Vi har för avsikt att byta ut användargränssnittet i en av våra produkter – därför har vi ett antal alternativa applikationer att välja mellan varav Joakim tittade närmare på Adobe AIR som är en av dessa”, berättar Fredrik Sjöberg som är mycket nöjd med resultatet: ”Joakim har gjort ett bra jobb som vi har användning av – oavsett vilken ny applikation vi väljer”.

Stamford kommer säkert att ta emot fler industripraktikter, enligt Fredrik Sjöberg: ”Men det gäller att ha bra och vettiga uppgifter som passar både företaget och studenterna”.

Maria Högkvist och Rikard Johansson gjorde sin industripraktik på SWECO Geografisk IT med Christian Göransson som handledare.

”Deras uppgift var att ta fram en lösning med rapport och demo i befintlig miljö för hur vi skulle lösa ett skarpt kunduppdrag – att grafiskt kunna presentera uppgifter i ett ärendehanteringssystem på en karta”, förklarar Christian Göransson som tycker att de klarade uppdraget utmärkt: ”De har arbetat väldigt självständigt och fått känna på hur det är att vara konsult hos oss”.

Christian Göransson hoppas att Sweco ska kunna ta emot fler industripraktikanter: ”Visst tar det lite tid att handleda studenterna – men det är en investering för både oss och studenterna. Jag minns själv hur man som student saknade kontakterna med arbetslivet. Därför är det viktigt att den här industripraktiken får leva vidare”.

Per Rydberg och Helge Modén gjorde sin industripraktik på Compare Testlab:

”De har löst sina uppgifter väl och vi är nöjda med deras resultat”, säger Thomas Wernerheim på Compare Testlab.

Per Rydberg läser till dataingenjör och har ett år kvar. Hans praktikuppgift var att göra en sammanställning och enklare utvärdering av tillgängliga virtuella lösningar på marknaden. ”En intressant uppgift som gav mig möjligheten att utveckla mig inom ett aktuellt område som intresserar mig – virtualiseringen”, säger Per Rydberg.

Helge Modén är utbildad dataingenjör och läser fristående kurser för att fräscha upp sina kunskaper. Hans praktikuppgift var att göra en webbapplikation baserad på Drupal för administration av hårdvara och nätverk på testlabbet. ”En uppgift som passade mig perfekt eftersom jag är intresserad av webbgränssnitt och databaslösningar”, säger Helge Modén.

SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter) är en samverkansgruppen kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet som ordnar studiebesök, gästföreläsningar, frukostmöten, mentorsverksamhet, praktikplatser och examensarbeten etc.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss