Höstens sista Compare- lunch blev den här säsongens mest välbesökta. Cirka 70 gäster kom till Elite Hotell för att lyssna på Jenny Hammarbergs, vd för Eicorn och medgrundare av Svenska AI-akademin, föreläsning om AI. De fick höra en mångsidig presentation av AI, men med fokus på innovation och affärsnytta.

Innovationsperspektivet, jämfört med traditionell affärsutveckling, satte fingret på hur en radikal innovation för med sig nya processer och en exponentiell förändring som helt rubbar de existerande marknadsvillkoren.

– Vi har svårt att tänka exponentiellt, men det är där innovation händer, sa Jenny Hammarberg, som illustrerade detta med ett exempel på hur Googles annonsering helt förändrade annonsmarknaden för tryckta medier.

Från trend till nytt normalläge

Hon presenterade också en kurva i vilken en innovation förflyttar en marknad, från att vara en ny trend till att innovationen sätter ett nytt normalläge. Det nya läget innebär en ”tipping point” för de företag som inte lyckats anamma innovationskraften, som då faller bort.

Jenny Hammarbergs lunchföreläsning inspirerade Compares medlemmar om hur AI kan skapa innovation och skapa nya affärer. I mars kommer hon tillbaka till Karlstad för att hålla i en skräddarsydd utbildning.

Jenny Hammarberg var dock noga med att understryka att den AI som finns idag fortfarande är relativt smal, och långt ifrån den mer generella intelligens som det ofta görs profetior kring. Trots den reservationen kan AI redan bidra med spännande saker om den används på rätt sätt, anser hon.

– När man kopplar på AI i ett BI-system får man analys på steroider, sa Jenny Hammarberg.

Ett annat intressant exempel på samma tema visade hur företag skapat helt nya affärsmodeller genom användning av AI och analys, exempelvis för att kunna förutspå problem inom industrin. Det företag som Jenny exemplifierade med har inte bara lyckats skapa ett system som kan förutse och varna för problem, de har också lyckats ta betalt i procent av den kostnadsbesparing kunden gör. Dessutom tar de på sig ett vite om förutsägelsen misslyckas.

Utbildning i vår

Föreläsningen var bara ett första smakprov på vilken potential AI kan ha för ett företag ur ett affärsperspektiv. I mars ordnar Compare tillsammans med Svenska AI-akademin en tredagarsutbildning, som innehåller både strategi och framtagande av ett case för vidare implementation av AI i ditt företag.

– En spännande möjlighet tycker vi, eftersom vi vet att många av våra medlemsföretag har efterfrågat fler utbildningsalternativ. I vår kompetenskartläggning, Digital Revolt, så svarade fyra av tio företag att de har svårt att hitta rätt utbildning. Det här ser vi som bra sätt att svara upp mot medlemmarnas önskemål, där vi också etablerar nya sätt att erbjuda nationella spetsutbildningar i regionen, säger Mikael Holmgren, ansvarig för kompetensfrågor på Compare.

  • Här hittar du mer information om utbildningen samt en länk till anmälan.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se