TUK Förlag har utkommit med ännu en bok – ”Lönsamt Ledarskap” av Lars Hessner. Han gick hastigt bort i augusti 2008 och boken har färdigställts av författaren Anna Tufvesson.

”Om du inte hälsar på din personal på morgonen så hjälper inga mål!” Att du trivs på jobbet och känner dig motiverad behöver inte ha något samband med att det går bra för företaget.

Lars Hessner förklarar sambanden mellan personalens attityder och en organisations lönsamhet. Hessnermetoden visar att det är mycket viktigare att chefen respekterar sina medarbetare än att hon lyckas förankra mål och visioner.

Boken beskriver dessutom vilken prioriteringsordning som chefen behöver ha i sitt arbete för att skapa resultat. Den är också en uppslagsbok för dig som vill arbeta med medarbetarundersökningar som styrinstrument.

Lars Hessner arbetade med medarbetarundersökningar och ledarskapsfrågor i 26 år och skrev boken ”Ledare eller bara chef” som sålt i över 10.000 exemplar.

Boken utges av TUK Förlag AB som ger ut praktisk ledarskapslitteratur. TUK står för Träning, Utbildning och Kunskap och drivs av ägarna Tomas Gustavsson och John Johansson i Karlstad.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss