När Logica höll frukostmöte för IT-studenter visade det sig tydligt att näringslivet är och blir mer intresserade av studenter och hur viktiga näringslivskontakter är att ha redan under utbildningen.

”Företagen inom ICT-branschen har börjat en försiktig återhämtning och många är intresserade av att anställa nyutexaminerade studenter”, berättade Ulf Lidberg, Compare när han inledde frukostmötet med att hälsa studenter och värdföretaget Logica välkomna.

”Ta kontakt med oss eller andra företag som ni är intresserade av redan nu och vänta inte tills efter examen. Vi är jätteintresserade av att hjälpa er genom att bland annat svara på frågor eller ställa upp som mentorer”, sa Katarina Hallgren, Logica.

Katarina Hallgren och Peter Björk berättade om deras olika vägar till sina respektive, nuvarande anställningar på Logica. Katarina är akademiker och skolades på Karlstads universitet medan Peter är utbildad i datakommunikation på gymnasienivå, genom utbildningar via arbetsgivare samt självstudier och labbar på fritiden. Idag jobbar de båda på enheten Infrasolutions på Logica i Karlstad. Logica är ett internationellt konsultföretag med 39 000 anställda världen över. I karlstad är de cirka 200 anställda idag.

”Hos oss på Logica har man goda möjlighet till spännande uppdrag som innebär resor både i Sverige men också utomlands.”, sa Peter Björk. ”Men för att få möjligheten att jobba i spännande projekt är det viktigt att man är framåt och vågar ta för sig.”

Idag kommunicerar de flesta via ett antal olika kommunikationslösningar så som telefon, fax, e-post, mobiltelefon och röstbrevlådor. Många företag strävar efter att jobba effektivare och enkelt tillsammans. Ett verktyg för att åstadkomma detta är Unified Communication (UC). Ett område som Peter är specialist inom och som han berättade om under frukostmötet.

”Unified Communication innebär att istället för att köra en mängd olika kommunikationslösningar separat så integrerar man dem i en lösning”, berättade Peter Björk. ”I dag är en ny generation på väg ut i arbetslivet som använder helt andra kommunikationsverktyg så som youtube, SMS, MySpace etc. Mycket av utmaningen i att gå mot UC handlar om att förändra ett arbetssätt mer än att hitta tekniska lösningar. Det handlar inte om att skapa en enda produkt som kan användas till allt utan om en lösning som får alla kommunikationsverktyg att samverka.”

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se