Logica expanderar inom IT-säkerhetsområdet – och som ett led i detta satsar företaget bland annat på att certifiera ett 10-tal säkerhetskonsulter i regionen för att möta marknadens krav.

IT-säkerhet är ett av de tjänsteområden som just nu är mest efterfrågad på marknaden, enligt Katarina Hallgren som är försäljningsansvarig på Logica i Karlstad. ”Information är organisationens mest värdefulla tillgång – men den hotas ständigt av avsiktliga eller oavsiktliga hot.”

”Satsningen på vår personal är relaterad till marknadsbehov från våra kunder och vi ser tydligt att marknaden ökar inom det här området samtidigt som vi tar marknadsandelar från våra konkurrenter”, förklarar Jan-Erik Karlsson som är personalansvarig på Logica i Karlstad.

CISSP (Certified Information Systems Security Professional) är en oberoende informationssäkerhetscertifiering som är övervakad av International Information Systems Security Certification Consortium – känt som (ISC)². CISSP är också den första säkerhetscertifieringen som blivit ISO-certifierad.

”Kraven på att bli CISSP-certifierad är mycket höga – därför är detta en bekräftelse av vår höga säkerhetskompetens”, förklarar Tom Aafloen som är en av de konsulter på Logica i Karlstad som klarat certifieringen.

För att bli CISSP-certifierad ska man ha arbetat minst fem år på heltid med IT-säkerhet och klara en rad andra krav. Certifieringen är bred och omfattar allt från kryptering till lagar och kontinutetsplanering. Själva testet består av 250 frågor och pågår under sex timmar.

”IT-säkerhet handlar om mycket mer än att skydda sig mot intrång”, betonar Tom Aafloen. ”Lika viktigt är informationsintegritet och en it-säkerhetspolicy för att information inte försvinner, modifieras eller skadas. Detta innebär en hel del utbildnings- och informationsaktiviteter för att få alla på hela företaget ska ha förståelse för konsekvenserna av att inte följa policys och regler”.

Logica har sedan mer än 10 år haft starkt fokus på tjänster kring IT-säkerhet. Bland de 900 rikstäckande konsulter inom IT-infrastruktur har företaget fler än 100 experter som har fokus på IT-säkerhet.

”Vi har tidigt valt att engagera oss i satsningen inom IT-säkerhet genom aktivt deltagande i partnerprogram och omfattande strategisk kompetensutveckling,” berättar Jan-Erik Karlsson.

”I USA, Storbritannien och Asien är CISSP-certifiering oftast ett grundkrav från kunderna – i Sverige ser vi ni att allt fler större upphandlingar kräver att leverantören har ett visst antal CISSP-certifierade”, säger Katarina Hallgren

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se