Logica i Karlstad satsar på Unified Communication & Collaboration och har rekryterat Peter Björk som affärskonsult inom området meddelandehantering.

Peter Björk (nyanställd affärskonsult Unified Communication & Collobration), Katarina Hallgren (Sales) och Jan-Erik Karlsson (Staff Manager) på Logica i Karlstad

Peter Björk kommer närmast från Fujitsu Services (f.d. Mandator) där han har arbetat som partneransvarig mot Microsoft och konsult inom området meddelandehantering.

I dagens IT-samhälle ökar kraven på tillgänglighet och företag lägger ned mycket tid och pengar på resor, möten och på att söka information. Den rådande konjunkturen driver fram tjänster med tydliga och mätbara vinster och kostnadsbesparingar som påverkar effektivitet och tillgänglighet.

”Det är som ett led i detta som vi har rekryterat en affärskonsult inom området meddelandehantering Unified Communication & Collaboration med placering i Karlstad och upptäckningsområde västra Sverige”, berättar Jan-Erik Karlsson (Staff Manager).

Peter Björk förklarar att tekniken bakom ”Unified Communication” inte är något nytt eller banbrytande även om de senaste produkterna inom området har förbättrat stöd för att interagera med varandra.

”Det handlar om att med den nya teknikens hjälp samordna de sätt vi människor kommunicerar med varandra på, och integrera dem på ett sätt som gör kommunikationsätten mer effektiva och överskådligt”, förklarar han.

Det handlar fortfarande om kommunikation som de flesta känner till och använder såsom telefoni, röstmeddelanden, fax, sms, e-post, chat, videokonferenser m.m.

”Unified Communication möjliggör utnyttjandet av alla dessa kanaler från en och samma plats oavsett om det är genom din dator eller avancerade mobiltelefoner”, fortsätter Peter Björk.

I och med att kommunikationen bygger på datatrafik kan denna även integreras mot andra affärskritiska applikationer. Man får dock inte glömma bort att den nya tekniken även till viss del medför nya arbetssätt vilket måste hanteras i samband med införandet.

”Genom Unified Communication kan nya och effektiva samarbetsmöjligheter skapas inom organisationen, mot samarbetspartners och kunder”, enligt Peter Björk.

Enligt Katarina Hallgren (Sales) är Unified Communication ett av de tjänsteområden som just nu är mest efterfrågade på marknaden i västra Sverige.

”Det är ofta enkelt att räkna hem investeringen”, säger hon och berättar att de tjänster som finns inom området driver innovation, hjälper till att utveckla kundrelationer, bygger nya partnerskap och förbättrar kommunikationskvaliteten samtidigt som den sparar både tid och pengar som annars läggs ned på resor, möten och på att söka information.

”Man kan nå människor och information i realtid – och tjänsterna erbjuder kombinerad kommunikation, meddelandehantering och virtuella projektrum för anställda, partners och kunder”.

Logica har sedan mer än tio år starkt fokus på tjänster kring Microsofts IT-infrastruktur i allmänhet och meddelandehantering i synnerhet.

”Vi har tidigt valt att engagera oss i satsningen på Unified Communication, genom aktivt deltagande i partnerprogram och omfattande, strategisk kompetensutveckling”, berättar Jan-Erik Karlsson.

Bland Logicas 900 rikstäckande konsulter inom IT-infrastruktur har företaget idag fler än 65 experter som har fokus på Microsoft Exchange och Office Communications Server.

”Vi är en Microsoft Gold Certified Partner med en stark ambition och kapacitet att förverkliga vår vision för Unified Communication”, deklarerar Jan-Erik Karlsson.

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se