Virtuella servermiljöer och virtuella tjänster i Molnet var temat när Logica tillsammans med VMware höll frukostmöte för Compare- och The Paper Province-företagen i tisdags.

Jan-Erik Karlsson, Katarina Hallgren och Anders Perlinger på Logica bjöd på frukostmöte tillsammans med Mikael Carlström på VMware

”IT-branschen står inför ett nytt paradigmskifte”, sade Anders Perlinger som är specialist på virtualisering inom Logica: ”I en snar framtid kommer det inte att vara ekonomiskt försvarbart att ha egna serverhallar när alla funktioner – från datalager till klienter – finns att köpa på kran som virtuella tjänster i Molnet”.

Virtualisering är egentligen inget nytt, betonade Anders Perlinger: ”Att data lagras på olika ställen – så har det fungerat i stordatormiljöer i 20 år”.’

Och så kallade Cloud-funktioner – tjänster i Molnet – finns också sedan tidigare: ”Det är egentligen bara en ompaketering av befintliga tjänster för infrastruktur, lagring, applikationer och klienter”.

Den stora utmaningen ligger i att få IT-cheferna att våga släppa greppen som sina egna serverhallar och ta sig in i Molnet på ett bra och genomtänkt sätt.

”Genom en virtualisering av servermiljöerna kan man göra stora kostnadsbesparingar”, förklarade Anders Perlinger och gav ett exempel på en kommun som sänkt sina energikostnader med en halv miljon kronor per år: ”Pengar som de nu satsar på nya IT-projekt för att sänka kostnaderna ännu mer”.

Alla IT-chefer står inför ett vägval i detta paradigmskifte, enligt Anders Perlinger: ”Vi i Logica erbjuder våra kunder en proaktiv förflyttning till Molnet som kan sänka IT-kostnaderna med 40-70 procent samtidigt som kärnverksamheten kan utvecklas”.

”Vägen mot IT som tjänst kräver effektivitet, kontroll och valfrihet”, sade Mikael Carlström på VMware som har ett nära samarbete med Logica när det gäller virtualisering av servermiljöer. Han presenterade nyheterna och möjligheterna med VMware vSphere 4 som nyligen lanserats.

”VMware vSphere är ett operativsystem för Molnet – kittet som håller ihop det och som behövs för att bygga framtidens infrastruktur”, förklarade Mikael Carlström som också betonade möjligheterna med att sänka IT-kostnaderna genom en virtualisering: ”Idag går 70 procent av IT-budgeten åt till att enbart hålla hjulen snurrande – det ger bara 30 procent över till att skapa konkurrensfördelar och utveckla affärsverksamheten med hjälp av IT”.

”Jag är övertygad om att det kommer att vara lika självklart att köpa molntjänster som det idag är att använda banktjänster via internetbank”, säger Katarina Hallgren – Account Sales på Logica i Karlstad.

”Flera av våra kunder har redan genomfört virtualiseringsprojekt med egen kompetens men vi märker en ökad efterfrågan av ’spetskompetens’ och här har vi flera certifierade konsulter”, berättar Jan-Erik Karlsson – Staff Manager på Logica i Karlstad.

Frukostmötet på Logica hölls i tisdags (16 juni) med ett 20-tal deltagare från Compare- och The Paper Province-företag.

Servervirtualisering: Genom att låta en fysisk server köra flera operativsystem samtidigt kan serverkraft fördelas mer optimalt mellan servrar och såväl redundans och tillgänglighet blir avsevärt högre. Modern serverhårdvara är såpass kraftfull att det är möjligt att installera ett tio-tjugo-tal servrar på en och samma maskin. Med hjälp av mjukvara kan de virtuella maskinerna transparent förflyttas från en fysisk server till en annan under drift. (Källa: Wikipedia)

Datormoln (Cloud computing) även kallat molnet, är en teknologi baserad på användning av datorer över Internet. Det är en teknik där stora skalbara resurser, exempelvis processorkraft, lagring och funktioner, tillhandahålls som tjänster på Internet till användare som inte behöver ha den tekniska kunskapen eller kontrollen över infrastrukturen. Datormoln omfattar programvara på nätet (SaaS, software as a service), Web 2.0 och annan teknisk utveckling där Internet används för att tillgodose slutanvändarnas IT-behov, genom exempelvis att använda en webbläsare och genom den köra ett program som finns på en annan server. (Källa: Wikipedia)

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se