Logica stod som värd när Karlstads universitets IT-studenter bjöds på frukost och en presentation av Logicas verksamhet med fokus på ITS (Intelligenta Transportsystem).

Med sina totalt 40.000 anställda över världen – i huvudsak i Europa – är Logica ett av de större konsultföretagen inom IT-området.

Lennart Florell inledde med att beskriva företagets struktur och marknad med kunder i många branscher – såväl inom privat som offentlig sektor.

Logica har närmare 300 medarbetare i Karlstad och Örebro varav de flesta varit med sedan WM-data-tiden.

”Kompetensmässigt är vi verksamma inom större delen av branschspektret och täcker flertalet applikationsområden”, sade Lennart Florell.

Gabriel Westrell berättade om ITS (Intelligenta Transportsystem) – ett av de fokusområden man just nu växer sig stark inom.

ITS omfattar system som optimerar och effektiviserar gods- och persontransporter, vilka är områden som präglas av utmaningar i form av miljökrav och infrastrukturella flaskhalsar över världen. Genom detta har området blivit högintressant när det gäller behovet av IT-baserade lösningar – bland annat genom positioneringsteknik med hjälp av både GPS och telekommunikation.

Ett annat mycket spännande område där Logica är en stor aktör, är det europeiska samarbetsprojektet Galileo som har för avsikt att bli ett europeiskt alternativ till amerikanska GPS. Logica är där involverad i flera teknikområden – från styrsystem till de 30 satteliter som ska placeras ut runt jorden, till applikationsutveckling i de olika tillämpningarna för positionering, kommunikation, vädertjänster m.m.

Gabriel Westrell, Lennart Florell och Thomas Lönner var värdar på frukostmötet

Logica ingår i den näringslivsgrupp som startats på initiativ av Compare och Karlstads universitet och är riktad till Karlstads universitets Datavetenskaps- och IT-utbildningar.

Universitetets näringslivsgrupp startades under våren 2007 och syftet är att företagen som medverkar ska finnas till för studenterna som en kontakt med näringslivet. De IT-företag som medverkar i gruppen anordnar frukostmöten för studenterna en gång i månaden.

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!