Prevas moderna och webbaserade underhållslösning fortsätter att utvecklas positivt med fler affärer. Löfbergs inför underhållssystemet Infor EAM från Prevas till koncernens största rosteri och produktionsanläggning, Kaffehuset i Karlstad.

Löfbergs är ett av Nordens största familjeägda kafferosterier. Produktionen motsvarar 10,5 miljoner koppar kaffe – om dagen. Koncernen omsätter 1,7 miljarder kronor och har ca 330 anställda i fem länder. 

Löfbergs har valt Infor EAM från Prevas för att säkerställa optimalt och kostnadseffektivt underhåll i sin produktion. Underhållssystemet blir också ett viktigt verktyg för att uppnå en hållbar utveckling. 

– Underhåll ska användas för att effektivisera och förbättra det dagliga arbetet i produktionen och vi eftersöker ett flexibelt underhållssystem som är enkelt att använda. Infor EAM från Prevas är enkelt att anpassa till lokala förhållanden och våra specifika behov samtidigt som Prevas har visat att de vill och kan vara med och säkerställa att vi lyckas med införandet. Systemet ger ett förbättrat beslutsstöd och vi kan enklare styra våra underhållsinsatser för mest nytta och bäst effekt i produktionen, säger Michael Jansson, underhållschef på Löfbergs.

Infor EAM utvecklas av Infor Global Solutions och ingår i en portfölj med världsledande lösningar för industrimarknaden. Systemet är ett av världens mest använda service- och underhållssystem med ca 15 000 kunder inom offentlig och privat sektor över hela världen, och det levereras på den nordiska marknaden av Prevas som är Gold Partner för Infor EAM.

– Löfbergs produktionsbolag Kaffehuset i Karlstad AB har tillsammans med Prevas kartlagt hur stor effekt man kan få genom att införa ett modernt underhållssystem. Löfbergs ledning tänker hållbar utveckling och förmår att motivera och engagera organisationen internt i arbetet. Det nya underhållssystemet blir ett viktigt verktyg för hållbarhet med aktiv förvaltning av bolagets anläggningstillgångar. Vi gläder oss åt att få delta i en spännande process under de kommande åren, säger Magnus Windhede, Sales Executive inom Enterprise Asset Management på Prevas.

För mer information och uppföljning
Einar Alexander Andersen, Sales Manager, Prevas AS
E-post: einar.alexander.andersen@prevas.no, Mobil: +47 41 53 73 13

Magnus Windhede, Sales Executive, Prevas AB
E-post: mailto:magnus.windhede@prevas.se, Mobil: +46 70 586 70 76

Om Prevas
Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

Prevas
Regementsgatan 21B
65340, Karlstad

+46 54 14 7424

johan.lindqvist@prevas.se

http://www.prevas.se/