En av landets första test- och demo-anläggningar för drift av datorhallar med likström har nu installerats på Compare Testlab av Netpower Labs – ett svenskt företag med många patent inom likströmsteknologi.

Ett syfte med etableringen på Sätterstrand är att driva ett antal dataservrar med likström för att testa energieffektiviseringen jämfört med traditionell drift med växelström. ”Vi räknar med att det kommer att spara pengar och minska koldioxidutsläppen – med den här anläggningen kan vi mäta hur mycket”, säger Sven Wedemalm på Compare Testlab.

Ett annat syfte är att erbjuda Compare-företag och andra aktörer möjligheten att testa likström som strömförsörjning till sina produkter. ”Det våras för likströmmen i datorhallar och intresset sprider sig snabbt – därför är det en styrka för oss att ha en sådan här anläggning på Sätterstrand”, fortsätter Sven Wedemalm.

Netpower Labs på Lidingö har utvecklat likströmsmatningen som nu testas på Compare Testlab. Tre anläggningar finns i drift för strömförsörjning till datorhallar – en kommun (Gnesta), en fabrik (Elicom i Töreboda som tillverkar Netpowers produkter) och en teknikpark (Söderhamn). Dessutom pågår tester av tekniken i labb hos tre stora telekom-aktörer – japanska NTT, France Telecom och Ericsson.

”Teknologin bygger på den filosofi för strömförsörjning som används i telekom-branschen”, berättar John Åkerlund på Netpower Labs. I traditionell teleteknik har man extremt höga krav på tillgänglighet och lång reservdriftstid vid strömavbrott. I datorbranschen har man inte alls samma säkerhet. Vid IP-telefoni blir man oftast av med sin teleförbindelse direkt vid ett strömavbrott.

”Det beror på att telekom- och dator-branschen har olika syn på strömförsörjning”, enligt John Åkerlund: ”Inom telekom har strömförsörjning alltid varit en integrerad del av anläggningarna. I datorbranschen betraktar man strömförsöjningen mer som en perifer del”.

El- och systemkvalitet var de ursprungliga drivkrafterna bakom Netpower Labs. ”Med bakgrund i telekom-branschen såg vi behovet i dator-branschen av strömförsörjning med hög kvalitet och tillförlitlighet för servrar som exempelvis används för IP-telefoni. Telefoni är samhällskritiskt och måste alltid fungera. Avregleringen av elmarknaden innebär också risken för sämre elkvalitet med allt fler ’dippar’ i strömförsörjningen som kan leda till allvarliga driftsavbrott”, berättar Arne Strickert på Netpower Labs.

Idag har möjligheterna till stora energivinster med likström ökat och breddat intresset. ”Med stigande elpriser och insikten om att IT- och telekom-branschen står för två procent av den globala energiförbrukningen (och därmed koldioxidutsläppen) har likströmsteknologin blivit ett intressant alternativ för de som satsar på exempelvis grön IT och energisnåla datorhallar”, fortsätter Arne Strickert. Tester visar att man kan spara 20-25 procent av kostnaderna för strömförbrukningen, enligt Netpower Labs.

Netpower Labs har installerat sin test- och demoanläggning på Compare Testlab som ett led i energiprojektet SÄPOS (Sätterstrand Power Sawings) – ett delprojekt som drivs av Compare inom ramen för det interregionala EU-projektet FEM (Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö).

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss