Sverigefasen av LIFE Academys utbildningsprogram ”Efficient Energy Use and Planning” – med deltagare från 11 länder – har startat med bland annat ett studiebesök på Compare Testlab.

Sven Wedemalm visade runt i Compare Testlab

LIFE Academy arbetar med utbildningar och nätverksbyggande inom ramen för hållbar utveckling. Som en del av detta genomförs Sida-finansierade utbildningsprogram ITP (International Training Programmes). Just nu pågår ett program som syftar till att sprida kunskaper om effektiv energianvändning; ”Efficient Energy Use and Planning”.

I måndags (10 september) startade Sverigefasen av detta program med deltagare från 11 länder (Indien, Kina, Mongoliet, Moçambique, Namibia, Sri Lanka, Sydafrika, Tanzania, Thailand, Viet Nam och Zambia).

ITP är utbildningsprogram som genomförs med deltagare från utvecklingsländer. Programmen löper över 18 månader och är uppdelade i ett antal faser. LIFE Academy genomför varje år tre till fyra ITP-program. 

  • Under fas 1 av programmet genomförs workshops i Afrika och Asien där deltagarna får definiera ett förändringsprojekt som de skall arbeta med under programmet. 
  • Fas 2, som är fyra veckor lång, är förlagd till Sverige (till stora delar i Karlstad) och består av ett antal studiebesök, föreläsningar och arbete med det egna projektet med handledning från LIFE Academy. 
  • Fas 3 utförs i hemlandet och syftar till att utveckla deltagarens projekt. 
  • Fas 4, som pågår i två veckor, genomförs i ett av deltagarländerna (i detta fall i Indien) och är en utvidgning av Sverigefasen samt avrapportering av projekten. 
  • Fas 5 sker i hemlandet och innehåller en avslutning och en summering/avrapportering av projektresultaten.

I fas 2 varvas föreläsningar med studiebesök och deltagarnas arbete med de egna projekten. I tisdags (11 september) inleddes studiebesöken med ett besök på Compare Testlab.

Deltagarna fick en presentation av Compare och Compare Testlab. Fokus lades på det arbete som gjorts för att göra Compare Testlab så energieffektivt som möjligt. Sven Wedemalm presenterade labbet och guidade en visning av lokalerna. Han förklarade och demonstrerade de olika satsningar som gjort för att spara energi.

Intresset var mycket stort och frågorna till Sven blev många. Efter besöket uttryckte flera deltagare sin beundran för det arbete som gjorts för att energieffektivisera datorhallarna.

Sverigefasen av ”Efficient Energy Use and Planning” pågår till den 3 oktober.

LIFE Academy
Köpmannagatan 2
65226, Karlstad

+46(0)54- 18 75 15

info@life.se

http://www.life.se/