LIFE Academy arbetar med utbildningar och nätverksbyggande inom ramen för hållbar utveckling. Som en del av detta genomförs SIDA-finansierade utbildningsprogram (ITP = International Training Programmes). Just nu pågår ett program som syftar till att utveckla användandet av ICT i utbildningssystemet; ”ICT and Pedagogical Development”. I tisdags startade Sverigefasen av detta program i Karlstad.


ITP-programmet har deltagare från tio länder.

ITP (International Training Programmes) är utbildningsprogram som genomförs med deltagare från utvecklingsländer. Programmen löper över 18 månader och är uppdelade i ett antal faser. LIFE Academy genomför varje år fyra till sex ITP-program.

  • Under fas 1 av programmet genomförs ett Internet-baserat uppstartsarbete där deltagarna får definiera ett förändringsprojekt som de skall arbeta med under programmet.
  • Fas 2, som är 4 veckor lång, är förlagd till Sverige (i Karlstad och i Stockholm) och består av ett antal studiebesök, föreläsningar och arbete med det egna projektet med handledning från LIFE Academy.
  • Fas 3 utförs i hemlandet och syftar till att utveckla deltagarens projekt.
  • Fas 4, som pågår i en vecka, genomförs normalt i ett av deltagarländerna och är en utvidgning av Sverigefasen, med studiebesök och föreläsningar, samt avrapportering av projekten.
  • Fas 5 sker i hemlandet och innehåller en avslutning och en summering/avrapportering av projektresultaten.

I tisdags (21 maj) startade Sverigefasen av LIFE Academys senaste ITP; ”ICT and Pedagogical development”. Detta program har deltagare från 10 länder (Afghanistan, Bangladesh, Bolivia, Cambodja, Indien, Rwanda, Tanzania, Uganda, Uruguay samt Vietnam). Sverigefasen pågår till den 13 juni.

LIFE Academys ordförande Lars Hallén (bilden) inledde med en presentation av betydelsen av ICT för att uppnå hållbar utveckling. Mats Ekholm, professor emeritus vid Karlstads universitet och f.d. generaldirektör för Skolverket, gav en introduktion till det svenska utbildningssystemet och Lars Glimbert, som är ämnesansvarig för programmet, presenterade en överblick av det globala användandet av ICT i utbildningen.

I fortsättningen kommer fler föreläsningar (bland annat från Compareföretaget Cerpus) och flera studiebesök att genomföras, man kommer exempelvis att besöka Karlstads universitet och TIME-utbildningen. Dessutom kommer deltagarna att tillbringa en vecka i Stockholm under värdskap av Institutionen för Data och Systemvetenskap i Kista vid Stockholms universitet.


Professor Mats Ekholm


Ansvariga för programmet ICT and Pedagogical Development är Bo Gillgren (Programansvarig), Therese Rosenblad (Projektledare) och Lars Glimbert (Ämnesansvarig).

LIFE Academy
Köpmannagatan 2
65226, Karlstad

+46(0)54- 18 75 15

info@life.se

http://www.life.se/