Den 30 maj höll LIFE Academy ett seminarium om hållbar projektledning i Karlstad. Lokala företag runt om i Värmland bjöds in för att diskutera och inspireras av ämnet. Bland företagen fanns Elvenite, Karlstads Universitet, Nifa, Visit Värmland, Helmia, Paper Province, Sweconcept, MSB och Nya Etik & Energi representerade.

Seminariet inleddes med att LIFE Academys VD Marlene Gustavsson kort berättade om hur LIFE Academy jobbar för att sprida kunskap om hållbar utveckling. I drygt 20 år har LIFE Academy utbildat beslutsfattare i mer än 80 länder med program inom bland annat användning av IT och energieffektivisering. Ett av syftena med seminariet var att stärka det lokala nätverket för att tillsammans generera fler idéer och lösningar kring hur vi kan agera mer hållbart.   

– Allt fler förstår nu vikten av att vi använder jordens resurser på ett effektivt och rättvist sätt och vi ser därför möjligheterna att nå ut med kunskap till ännu fler genom att samarbeta både lokalt och globalt, säger Marlene. 

Seminariet hölls av Carl Göran Larsson (PMP®, Project Management Institute, Inc.) som förklarade vad hållbar projektledning är och varför hållbar projektledning är så viktigt. Over Shoot Day, den dag då vi använt de resurser som jorden klarar av att förnya på ett år, kommer allt tidigare. År 2014 var Over Shoot Day den 19 augusti, år 2015 den 13 augusti och i år infaller denna dag redan den 8 augusti. Vi måste se över hur våra arbets- och projektmodeller ser ut och ett sätt att förändra hur vi arbetar är genom att arbeta med hållbar projektledning.

De flesta företag har en tendens att fokusera på Process och Product. Carl Göran menar att hållbar projektledning även inkluderar People, Planet och Profit. Dessa 5 ”P” utgör grunden för hur vi arbetar inom hållbar projektledning.

– Jag vill kunna se mina barnbarn i ögonen och säga att vi gjorde vårt bästa. Och jag hoppas verkligen att det kommer att bli bra, säger Carl Göran. 

Carl Göran refererar vidare till klimatforskaren Johan Rockström. Det är ännu inte försent, vi har inte passerat någon domedag. Allt vi behöver göra är att reglera vår tillväxt till att hålla sig inom planetens gränser. För första gången har vi ett ramverk för tillväxt, för att utrota fattigdom och hunger, samt för att förbättra hälsan.

Är du intresserad av att veta mer om hållbar projektledning? LIFE Academy håller utbildning i ämnet den 22 till 26 augusti 2016. Läs mer och ansök till Sustainable Project Management här www.life.se

LIFE Academy
Köpmannagatan 2
65226, Karlstad

+46(0)54- 18 75 15

info@life.se

http://www.life.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss