Anne Mlimuka (Tanzania), Rapelang Rabena (Sydafrika), Prakash Aryal (Nepal) och Afzal Hossain Sarwar (Bangladesh) är förändringsagenter i LIFE Academy:s globalt nätverk för hållbar utveckling. Och de har alla en sak gemensamt – de älskar Karlstad.

På senaste Compare-lunchen presenterades LIFE Academy av Marlene Gustavsson och Sailaja Kurnool (bilden).

LIFE Academy har arbetat med projekt och utbildning med fokus på hållbar utveckling i snart 20 år och har idag ett globalt nätverk med runt 1.000 medlemmar i 80 länder i hela världen. Genom sitt globala nätverk av personer och organisationer kan LIFE Academy förmedla kontakter och stödja samarbetsprojekt som bidrar till byggandet av affärsrelationer mellan företag och organisationer i olika delar av världen.

Att arbeta hållbart handlar om att ta ansvar och om engagemang – men också om att ge verksamheten många viktiga fördelar, betonade Marlene Gustavsson och Sailaja Kurnool på lunchmötet med ett 50-tal deltagare.

LIFE Academy genomför utbildningsprogram med fokus på informations- och kommunikationsteknologi för pedagogiskt utveckling, förnybar energi och energieffektivisering samt hållbar projektledning. Utbildningsprogrammen syftar bland annat till att öka förmågan hos deltagarna att hitta hållbara lösningar och att utveckla sin organisation på ett hållbart sätt. En viktig del av utbildningen är att människor från olika delar av världen träffas för att utbyta erfarenheter och kunskap.

”Medlemmarna i  vårt globla nätverk har en sak gemensamt – de har alla tillbringat en tid i Sverige för utbildning vid vårt huvudkontor i Karlstad”, förklarade Marlene Gustavsson och pekade på detta som en unik möjlighet för Compare-företag som vill nå ut på en global tillväxtmarknad.

De flesta av medlemmarna i nätverket innehar viktiga positioner i sina hemländer med möjlighet att påverka sina länders strävan mot en hållbar utveckling. Kombinationen av ”riktiga” möten mellan människor och fortsatt kontakt ”virtuellt” inom nätverket vidmakthåller kontakter, bygger relationer och vänskap vilket i sig gör nätverket mer hållbart.

Ladda ned presentationen från Compare-lunchen >>

LIFE Academy
Köpmannagatan 2
65226, Karlstad

+46(0)54- 18 75 15

info@life.se

http://www.life.se/