LIFE Academy arbetar med utbildningar och nätverksbyggande inom ramen för hållbar utveckling. För att effektivare nå ut till sina målgrupper bygger nu LIFE Academy en helt ny webbplats. För att bli så dynamisk som möjligt, utvecklas den nya webben i Drupal i samarbete med ett annat Compare-företag – Cerpus.

Bilden: Per Hallén och Marlene Gustavsson från LIFE Academy kommer att samarbeta med Cerpus (representerad av Elisabet Ek, VD Cerpus Sverige, i mitten) för att ta fram den nya webben. ”Tack vare Compares webb var det lätt att hitta det företag som kan erbjuda vad vi är ute efter”, säger Per Hallén.

LIFE Academy arbetar för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv. Man ger utbildningar inom områden som vindkraft, energieffektivisering och pedagogisk utveckling med hjälp av ICT.  Nu vill man utveckla webben för att den skall fungera som den kontaktyta man behöver för att nå ut till sina målgrupper. Att nå blivande kursdeltagare är naturligtvis mycket viktigt, men även att upprätthålla kontakten med tidigare deltagare (Alumni). Att dessutom enkelt kunna kommunicera med deltagare i pågående program är av stor betydelse. Man vill också kunna nå andra intressenter såsom existerande och potentiella samarbetspartners.

”Vår site måste vara tydlig, lätt att uppdatera, och mycket flexibel för att uppfylla de mål vi har”, säger Per Hallén, media-ansvarig på LIFE Academy. ”Därför har vi valt att utveckla i Drupal, inte minst för att Compare har goda erfarenheter av detta”.

LIFE Academy siktar mot att utvidga användandet av internet, och att inom en snar framtid kunna erbjuda material såsom artiklar, presentationer, föreläsningar osv via sin hemsida. Utbildning för många är en av målsättningarna.

”Vi känner att Cerpus, som har en stark ställning inom utveckling av pedagogiska metoder, är ett företag som vi kan bygga en långsiktig relation med”, säger Marlene Gustavsson, som är ansvarig för strategisk utveckling inom LIFE Academy.

Cerpus Sverige AB är mycket inriktade mot webbproduktioner och har varit mycket framgångsrika och bl.a. utvecklat en webbportal för Rädda Barnen. I Norge är man kända för sitt arbete med utveckling av webbaserade verktyg för utbildningssidan, och detta kommer man att satsa på i framtiden. Dessutom har man ett intresse av att bredda verksamheten mot länder i tredje världen.

”Vi är mycket glada att LIFE Academy valde oss för att utveckla sin webbplats”, säger Elisabet Ek, VD på Cerpus Sverige AB. ”Cerpus och LIFE Academy har samma grundläggande värderingar och ett starkt intresse för att arbeta i tredje världen”.

LIFE Academy
Köpmannagatan 2
65226, Karlstad

+46(0)54- 18 75 15

info@life.se

http://www.life.se/

Cerpus
Kungsgatan 6D
65224, Karlstad

072 22 50 935

info@cerpus.se

http://www.cerpus.se/