Den 8 mars arrangerades ett Compare-seminarium om inbyggda system. Under seminariet föreläste bland annat Martin Blom, lektor i datavetenskap vid Karlstad universitet om Testbarhet av robusthet och effektivitet i inbyggda system – en systematisk litteraturstudie.

Det senaste året har ett nytt nätverk för aktörer som jobbar med eller är intresserade av inbyggda system i Värmland med omnejd växt fram. Under 2015 tog IT-företaget Altran tillsammans med Compare initiativet till uppstarten av nätverket där också Datavetenskap vid Karlstads universitet har varit delaktiga. 

– Vi såg ett behov av ett forum för personer som arbetar med eller är intresserade av inbyggda system i Värmland och Dalsland och valde därför att ta initiativet till att starta detta nätverk. Syftet är att vi ska lära känna varandra och skapa möjligheter att utbyta erfarenheter och dra nytta av varandras kompetens, berättar Christoffer Markusson, utvecklare på Altran och en av de drivande i nätverket. 

Compare-seminariet den 8 mars blev nätverkets fjärde träff där temat var test och testutveckling av inbyggda system. En av fyra föredragshållare under träffen var Martin Blom, lektor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Martin berättade generellt om forskning och specifikt om en litteraturstudie om testbarhet av robusthet och effektivitet i inbyggda system som han deltagit i.

– Det är mycket positivt att Datavetenskap valt att vara en del av nätverket. Det är intressant både för att de får en inblick i vad vi i näringslivet gör samt att vi får ta del av vad som händer inom forskning och utbildning i ämnet, berättar Christoffer Markusson. Vi har valt att lägga nätverksträffarna på universitet för att skapa en naturlig koppling. En direkt positiv effekt av universitetets delaktighet i nätverket är att en student och ett företag i nätverket hittat möjligheten att samarbeta genom ett x-jobb.

– Vi på Datavetenskap tycker att nätverket är ett mycket bra initiativ av Altran och Compare och vi vill gärna bidra till att det fortsätter att växa, säger Stefan Lindskog professor i datavetenskap och programansvarig för civilingenjörsutbildningen i datateknik vid Karlstads universitet. Vi tycker att det är ett bra forum där vi kan möta delar av näringslivet som är viktig för oss bland annat då inbyggda system är en del av vår grundutbildning. 

Nätverket riktar sig mot alla inom Värmlands- och Dalslandsregionen som på ett eller annat sätt arbetar med utveckling av inbyggda system och som vill dela med sig av erfarenheter inom sin yrkesroll. 

– Vid den första nätverksträffen för cirka ett år sedan så var det ett tiotal deltagare som sedan har blivit en stabil skara på 20-25 stycken, berättar Christoffer Markusson. Det har varit många olika deltagare och flera har delat med sig av kunskap och erfarenheter genom att föreläsa vilket vi anser är en mycket viktig del av nätverket.

Tanken är att det ska arrangeras ungefär tre Compare-seminarium per år inom nätverkets regi, innehållande två till fyra föreläsningar. Föreläsningarna hålls av deltagare i nätverket samt av specifikt inbjudna gäster utanför nätverket.

Christoffer Markusson, Altran, är en av de drivande i nätverket.

Martin Blom, lektor i datavetenskap vid Karlstads universitet.

Altran
Tullhusgatan 1A
65226, Karlstad

+46 (0)705-662650

info@altran.se

https://www.altran.com/se/sv/