Peter Karlsson träder in som tillförordnad VD i LearningWell West AB sedan Anders Åslund uttryckt en önskan om att fokusera på sin specialistroll inom testning och LearningWells koncept STDD (System Test Driven Development).

Anders Åslund kommer även fortsättningsvis att vara knuten till LearningWell som specialist inom testning.

Peter Karlsson är VD för LearningWell East AB i Nyköping och tillträdde som tillförordnad VD för LearningWell West AB i Karlstad den 1 maj med ansvar för affärsövergripande frågor.

Katarina Brunsson hanterar administrativa och löpande frågor.

LearningWell har kontor på flera orter i Sverige – Nyköping, Stockholm, Karlstad, Helsingborg/Malmö, Linköping och Västerås. LearningWell är organiserade i små dotterbolag som inte ska bli större än cirka 25 medarbetare per bolag. Även om varje dotterbolag har sina specialistområden så arbetar de tillsammans och har mycket gemensamt.

LearningWell
Drottninggatan 32
65225, Karlstad

+46 (0) 70 877 34 33

karlstad@learningwell.se

http://learningwell.se