Sedan årsskiftet har LearningWell stöttat arbetet på Svenska Spel för att automatisera utvecklingsprocessen. ”Just nu coachas team i nyutveckling med att anpassa arbetssätten så att allt som nyutvecklas blir testautomatiserbart”, förklarar Anders Åslund på LearningWell i Karlstad.

Genom att tillämpa System Test Driven Development, uppnår Svenska Spel koncernmålet att automatisera hela kedjan från funktionellt krav till färdigtestad funktion redo att produktionssättas samtidigt som man ökar kvalitet och sänker kostnader för förvaltning.

System Test Driven Development (STDD) är ett koncept som LearningWell erbjuder för att skapa effektivitet i hela utvecklingskedjan genom att kombinera Agila metoder med moderna teknologier för effektiv systemutveckling. Konceptet bygger på automation av samtliga steg i bygg- och testprocessen. Detta möjliggör en kontinuerlig testning och automatisk verifiering av systemet som visualiserar projektets progress. Avvikelser och buggar fångas direkt genom omedelbar återkoppling till alla i projektet – och därmed kan kostnader och risker minimeras. Kraven och kundnyttan är alltid i centrum och driver utvecklingen.

Läs mer på www.learningwell.se/system-test-driven-development

LearningWell
Drottninggatan 32
65225, Karlstad

+46 (0) 70 877 34 33

karlstad@learningwell.se

http://learningwell.se