LearningWell höll på torsdagen ett välbesökt seminarium om sociala och kulturella utmaningarna kring test. Föreläsare var Anders Åslund som talade om ”STDD – erfarenheter från vägen mot en modernare utvecklingsmetod” och Rikard Edgren som gav en ”Introduktion till teststrategi”.

Rikard Edgren och Anders Åslund var föredragshållare.

LearningWell-seminariet arrangerades i samarbete med Compare inom ramen för CompareAkademien – en möjlighet för Compare-företag att få hjälp med lokal, marknadsföring och administration av anmälningar till seminarier. CompareAkademien erbjuder – i samverkan med samarbetspartners – kostnadsfria frukostseminarier, lunchseminarier, worksshops eller andra former av föreläsningar.

”Samarbetet med Compare bidrog till att vi snabbt och enkelt fick ut inbjudan till seminariet – och dessutom fick vi fler deltagare än vi vågat hoppas på”, säger Katarina Brunsson på LearningWell i Karlstad.

Torsdagens seminarium med Anders Åslund och Rikard Edgren lockade ett 40-tal åhörare – de flesta från andra Compare-företag men också från andra företag och offentliga verksamheter.

”Många av deltagarna arbetar med test – därför gav det oss en bra möjlighet att marknadsföra bland annat testföreningen SAST Värmland och dess kommande kvartalsmöte”, förklarar Sven Wedemalm på Compare Testlab och ordförande i SAST Värmland.

Anders Åslund delgav sina erfarenheter av System Test Driven Development (STDD) från ett stort och ett mindre projekt på Svenska Spel där både tekniska och kulturella utmaningar tacklats på både bra och dåliga sätt.

De största utmaningarna med att introducera System Test Driven Development (STDD) är inte bara de tekniska. Mycket handlar om de sociala och kulturella utmaningarna. På individuell nivå spelar motivationsfaktorer en stor roll, inte enbart för att nå nya kompetensnivåer, utan även för att kunna ta en aktivare roll. STDD är inte en teknisk lösning utan har komplex påverkan på både utvecklargruppen och mikrokulturen i projektet. Teknikval är viktiga, i en automatisk kedja skapas beroenden som måste förutses och med kunskap kan dessa utnyttjas till fördel. STDD öppnar en rad möjligheter och vi ser ständigt nya möjligheter. Detta innebär samtidigt att STDD kräver mer än att ett antal automatiserade steg överlämnas; även kompetens och förståelse måste implementeras hos organisationen som ärver produkten.

System Test Driven Development (STDD) är ett koncept för att skapa effektivitet i hela utvecklingskedjan genom att kombinera agila metoder med moderna teknologier för effektiv systemutveckling. Konceptet bygger på automation av de flesta steg i bygg- och testprocessen. Detta möjliggör en kontinuerlig testning och automatisk verifiering av systemet som visualiserar projektets progress. Avvikelser och buggar fångas direkt genom omedelbar återkoppling till alla i projektet – och därmed kan kostnader och risker minimeras. Kraven och kundnyttan är alltid i centrum och driver utvecklingen.

Rikard Edgren gav exempel på teststrategier och berättade om deras styrkor och svagheter samt vilka mentala verktyg man kan använda för att få en mångfacetterad strategi med goda chanser att fånga det som är viktigt.

För att testa på ett bra sätt så behöver man ta reda på vilken information intressenterna har behov av. Tiderna då testare kunde gå efter en kravspecifikation och bocka av är förbi, man behöver förstå både helheten och detaljer och kunna kommunicera det på ett effektivt sätt.

Med en oändlig testrymd är det svårt att välja vad man ska testa och hur – man måste fatta viktiga strategiska beslut. Rikard Edgren gick igenom ett par exempel på teststrategier och berättade om deras styrkor och svagheter samt vilka mentala verktyg man kan använda för att få en mångfacetterad strategi med goda chanser att fånga det som är viktigt.

LearningWell
Drottninggatan 32
65225, Karlstad

+46 (0) 70 877 34 33

karlstad@learningwell.se

http://learningwell.se