LearningWell West har traditionellt varit starka inom avancerad utveckling, test och testutveckling och stärker nu sin position inom verksamhetsutveckling med fokus på logistik och IT i och med sammanslagningen med bolaget LearningWell Management Consulting AB.

– Vi får nu bredden med att erbjuda uppdrag inom verksamhetsutveckling som kommer vara ett stöd i alla våra affärer som ofta leder till avancerade IT lösningar, säger Tord Larsson-Steen, Vice President LearningWell Group.

Anledningen till att verksamheterna slagits samman är för att kunna leverera bästa helhetslösningen för kund där processer och IT gemensamt skapar affärsnytta.  

– Vi ser att god verksamhetskunskap och kreativ utveckling är högst beroende av varandra. Nu kan vi först analysera kundens behov och i ett tidigt skede bolla lösningen med våra utvecklare, det ger en säkrare leverans med högre kvalité, säger Tord Larsson-Steen.  

Sammanslagningen innebär också ett ökat kundfokus och ställer högre krav på sådant som påverkar kunders flöden och processer. 

– Tillsammans kan man nu som ett starkt team ta fram en komplett lösning till kund och kunden får en aktör att vända sig till, det gör det enklare att ta fram en lösning som håller i längden. Det är viktigt för oss att vi känner stolthet i varje leverans, säger Tord Larsson-Steen. 

Ny produkt för spårning av unika identiteter
Sammanslagningen har även öppnat upp för utveckling av nya produkter. LearningWell har deltagit i ett stort antal RFID-installationer i olika miljöer och applikationer och har unik kompetens inom bolaget. Nu har den första produkten för spårning av unika identiteter tagits fram. Ett nytt område där RFID både kan minska kostnaderna och öka servicegraden för kunderna inom tågtrafiken. Nu har tågoperatörer monterat RFID-taggar på uppåt 4000 vagnar och lok och läser av dessa på drygt 220 ställen längs med banan där Trafikverket har monterat upp RFID läsare men hjälp av LearningWell. När ett tågset kör förbi en RFID-läsare identifieras varje enskild vagn i tågsetet.  

– Vi har utvecklat ett webbaserat verktyg som skapar en enkel överblick över systemet. I och med detta har vi även sett en ökad efterfrågan av RFID-lösningar även från privata sektorer. Segmentet logistik kopplat till testutveckling tror vi kommer växa stort, säger Tord Larsson-Steen.

Med hjälp av GS1 som globalt standardiseringsorgan har järnvägen nu enats om en gemensam standard för hur lok och vagnar skall RFID märkas inom Europa där LearningWells utveckling har varit en bidragande faktor.  

Satsar på att växa i Karlstad
Med en ökad bredd på verksamheten och till följd av hög efterfrågan från kunder behövs nu nya medarbetare. Totalt jobbar cirka 60 medarbetare på Learningwell West, South och East. Varje kontor har sina specialistområden men de har också ett tätt samarbete vilket öppnar upp för många intressanta projekt. 

– Jag sitter med i koncernledningen och har ett uttalat mål om att Karlstad  och Värmland är en viktig region som ska växa. Vi anställer kontinuerligt personer som är engagerade, intresserade och kompetenta. Hos oss ges konsulterna ökade möjligheter till en bredd i sin roll och möjligheten att jobba med intressanta kunder, säger Tord Larsson-Steen. 

 

Text och foto: Hanna Grevillius

Thomas Slånmark

VD LearningWell West

0708-77 34 33
thomas.slanmark@learningwell.se

LearningWell
Drottninggatan 32
65225, Karlstad

+46 (0) 70 877 34 33

karlstad@learningwell.se

http://learningwell.se