Solen i Karlstad sken härligt när Postkodstiftelsen i början av april klev av tåget från Stockholm. Postkodstiftelsens Generalsekreterare Marie Dahllöf, projektledare Jenny Jonstoij samt kommunikatör Ida Ömalm Ronvall var inbjudna att göra ett verksamhetsbesök i Kodcentrums kodstuga i Karlstad, som sedan hösten 2018 med stöd av Postkodstiftelsen drivs i Skaparverkstan på Karlstads Stadsbibliotek.

Postkodstiftelsens stöd har gett Kodcentrum förutsättningar att etablera 3 nya kodstugor i landet, fördjupa och utveckla volontärsamarbete och pedagogik samt ta fram material och utöka tillgängligheten så fler barn kan nås av programmering genom Kodboken.se.

Kodstugan tar plats i Karlstad

När Karlstad Stadsbibliotek etablerade Skaparverkstan kom projektledaren Moa Johansson in och med sin bakgrund inom hemslöjd, men med intresse och nyfikenhet för makerkultur och programmering, kändes det mycket passande med en kodstuga genom Kodcentrum inom ramen för Skaparverkstan. Moa och Åsa säger att:

– Vi ser vårt samarbete med Kodcentrum som en del i vårt arbete med Medie- och informationskunnighet. Genom Kodstugan bidrar vi med samlad kraft till den digitala kunskapsförmedlingen. Ett steg till att gå från passiv konsument till en kritisk tänkande och kreativ producent. Kodstugan är ett demokratiskt verktyg för att stärka den digitala självkänslan och självförtroendet som är viktiga förutsättningar för en demokratisk samhällsutveckling. Vi ser barnen som framtidens felsökare och i Kodstugan får de möjlighet att experimentera och med nyfikenhet ställa frågor för att lösa olika problem.

Barn som kodar

Genom det lokala IT- och Teknikbranschnätverket som Compare står för, har Kodcentrum kunnat underlätta volontärsrekrytering och sprida kunskapen om kodstugan. En fin volontärsgrupp var snart på plats. Den har inför vårens termin växt ytterligare med fler såväl kvinnliga som manliga volontärer som tillsammans representerar en bred kompetens inom olika IT- och teknikområden.

– Den digitala sektorn står inför en enorm kompetensbrist. Flera insatser behövs för att locka en bredare målgrupp till branschen i Värmland, både idag och i framtiden. För att inspirera barn och unga  tycker vi att initiativet kring en kodstuga i Karlstad är jättebra. Vår förhoppning är att flera av företagen i Compare vill vara med och engagera sig så vi tillsammans kan inspirera de unga för möjligheterna som finns, menar Mikael Holmgren från Compare.

Jessica och Postkodstiftelsen kunde lämna kodstugan mycket inspirerade och med fina minnen. Det var en härlig dag i Karlstad och kodcentrum vill tacka såväl Postkodstiftelsen, Karlstad Stadsbibliotek  och deltagande mötesgäster, som volontärgruppen och barnen för denna fina dag!

Och visst får vi anledning att återkomma, där bibliotekschef Åsa avslutar med orden;

– Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete där vi kan fortsätta att erbjuda Kodstuga som en aktivitet för våra Karlstadsbor. Kodstugorna har varit uppskattade av såväl barn som föräldrar och vi ser att det finns ett stort växande behov och intresse av denna typ av aktivitet i Karlstad.

Läs hela inlägget här.

Träffens deltagare
Främre raden fr.v: Jenny Jonstoij (projektledare Postkodstiftelsen),
Moa Johansson (Skaparverkstan, Karlstad Stadsbiliotek),
Johanna Larsson (Ordförande Karlstads Kultur- och Fritidsnämnd),
Åsa Hansen (Bibliotekschef Karlstad Stadsbibliotek),
Mikael Holmgren (Stiftelsen Compare Karlstad).
Bakre raden fr.v: Jessica Berglund (Kodcentrum),
Simon Röjder (Mirage Game Studio och volontär),
Marie Dahllöf (Generalsekreterare Postkodstiftelsen).
Foto: Ida Ömalm Ronvall (Postkodstiftelsen).

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se