Ett nytt ramavtal har tecknats mellan IT-konsultföretaget Sogeti och Landstinget i Värmland 
 
Sogeti har nyligen, som enda leverantör, tecknat ett avtal med Landstinget i Värmland gällande systemintegration. Det nya avtalet avser Förvaltning och resursstöd för systemintegration och då i huvudsak integration mha Microsofts BizTalk. Avtalet är treårigt med möjlighet till ytterligare ett års förlängning.
 
– Systemintegration är ett av våra satsningsområden på Sogeti Karlstad, med leveranser till kunder både lokalt och nationellt. Att nu även få leverera integration till Landstinget i Värmland är helt i linje med vår strategi och kompetens. Vi avser i en nära framtid att genom rekrytering kunna förstärka vårt redan seniora och starka team med ytterligare resurser, kommenterar ortschef Sofia Tönnberg.

Sofia Tönnberg

Ortschef

+46 70 248 9205
sofia.tonnberg@sogeti.se

Sogeti
Norra Klaragatan 18
65340, Karlstad

+46 (0)8 536 820 00

http://www.sogeti.se/