IT24/Computer Sweden skriver att ”Värmländska Compare krävs på återbetalning” med anledning av att Tillväxtverket kräver Compare att betala tillbaka 250.000 kronor som stiftelsen fick för mycket i EU-bidrag för ett it-projekt.

För några år sedan ansökte stiftelsen om närmare 9,4 miljoner kronor, varav 250.000 kronor i förskott i EU-stöd för ett projekt som syftade till att utveckla innovationer och företag med it-anknytning (projekt Compare Business Innovation Centre).

Pengar delades ut och när Tillväxtverket senare summerade ihop utbetalningarna visade det sig att samma belopp som förskottet, det vill säga 250.000 kronor för mycket, hade betalats ut.

Det är det som Tillväxtverket begärt och fått tillbaka från Compare.